Home

Bevoegdheden

Actueel

De gemeente Zwijndrecht en het Vlaams Gewest hebben een overeenkomst gesloten die de leefbaarheid in Zwijndrecht garandeert tegen de achtergrond van de geplande Oosterweelverbinding. Een concreet pakket aan maatregelen moet de verkeersleefbaarheid, de landschappelijke inpassing  en een gezond geluidsklimaat in Zwijndrecht en Burcht veilig stellen. Het sluitstuk is een grondige...

persbericht 4 augustus 2017 Een nieuwe stationsomgeving voor Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT - De gemeente is al sinds lang vragende partij voor een verbetering van de stationsomgeving in Zwijndrecht. Binnenkort starten de eerste aanpassingswerken. De uitvoering zal in verschillende fasen gebeuren. Met deze werken zal de stationsomgeving er veel fraaier uitzien, de overweg wordt veel...

Editie juli weldra in uw brievenbus, kijk nu reeds op "Groene berichten"