Actueel

Dorpstraat 112-118 staat al enige tijd leeg. Het pand werd eind 2012 door de gemeente verkocht aan de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM). Die plant er nu de realisatie van 14 appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Een ervan zal geschikt zijn voor...

Cindy Dobbeleir

Sinds 20 mei gaan op de bovenverdieping van de oude pastorij de speelbabbels door. Tijdens de consultaties van Kind en Preventie op dinsdag namiddag (13u tot 16u) kunnen ouders, grootouders en opvoeders van kinderen onder de 3 jaar daar ervaringen uitwisselen, vragen stellen, advies verkrijgen tijdens een informele babbel over een tasje koffie of thee. Vanaf 5 november zullen de speelbabbels...

Cindy Dobbeleir

In samenspraak met de gemeente plant de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij een totaal vervangingsbouwproject, infrastructuur- en omgevingswerken inbegrepen, voor de Ter Lochtwijk te Burcht. Het concept voorziet de afbraak van de huidige woningen en de opbouw van een 90-tal nieuwe wooneenheden. Dit zal gefaseerd gebeuren.

Om de leefbaarheid te behouden en een betere sociale...

Cindy Dobbeleir

Op 25 juni trad Zwijndrecht toe tot het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland, dat onder meer ook de stad Sint-Niklaas, de gemeentes Beveren en Kruibeke en verschillende OCMW’s onder zijn leden telt.

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) treden op als bemiddelaar tussen kansarme of kwetsbare kandidaat-huurders en geïnteresseerde huiseigenaars...

TOT 14 AUGUSTUS LIEP HET OPENBAAR ONDERZOEK NAAR HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (GRUP) VOOR DE OOSTERWEELVERBINDING...

Sommige mensen gebruiken door omstandigheden meer restafvalzakken dan anderen. Deze extra kost past niet in ieders budget. Op aangeven van Groen heeft de gemeenteraad daarom een voorstel goedgekeurd waarbij elk jaar twee rollen restafvalzakken gratis aan gezinnen met jonge kinderen en aan mensen met bepaalde medische aandoeningen worden gegeven.

...
EEN VERKIEZINGSINTERVIEW MET ONZE BURGERVADER

Burgemeester Van De Vyver, het zijn verkiezingen binnen enkele dagen, en u staat op de 18e plaats op de lijst van Groen voor het Vlaams Parlement. Gaat u ons binnenkort verlaten om...

Cindy Dobbeleir

Het nieuwe decreet Preventieve Gezinsondersteuning wil onder de naam “Huis van het Kind” alle gezinsondersteunende initiatieven laten samenwerken. Zo wil men de bestaande dienstverlening toegankelijker maken, de samenwerking tussen alle...

Oosterweeldossier. "

Geachte volksvertegenwoordigers: begeeft de Vlaamse overheid zich in de illegaliteit?" Burgemeester van de Vyver noemt de dingen bij naam in Knack...

Pagina's