Nieuwsoverzicht Groen

Wapenembargo Saudi-Arabië: ook Vlaamse export moet verboden worden

Wapenembargo Saudi-Arabië: ook Vlaamse export moet verboden worden26 mrt, 2017 Lees voor

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) krijgt meteen de steun van Groen als hij de export van Belgische wapens naar Saudi-Arabië wil verbieden. “Maar we vragen aan de regeringspartijen om eindelijk de daad bij het woord te voegen. Want na gelijkaardige oproepen in het verleden is in de feiten nog niets veranderd”, zeggen Wouter De Vriendt (Kamer) en Wouter Van Besien (Vlaams parlement) zondag.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Groen vroeg al eerder voor een verbod op de export van wapens, zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement. “De resolutie van Groen die om een verbod vraagt ligt voor in de commissie. De resolutie pleit voor een verbod op uitvoer. We vragen ook om de handelsrelaties fundamenteel te herdenken. Onze regeringen mogen niet langer economische missies naar dat land doen. En Europa moet energie-onafhankelijk worden van Saudi-Arabië, want de inkomsten die dat land krijgt, worden gebruikt om Jemen plat te bombarderen. Een tweede reden om de relaties met Saudi-Arabië te herzien, is hun moslimextremisme en de export van wahabisme naar ons land. Dus koelere relaties met Saudi-Arabië zijn ook in ons eigen veiligheidsbelang”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt: “Ik hoop dat na de tussenkomst van De Croo de parlementsleden van Open VLD onze resolutie nu zullen steunen, want in hun eerste reactie stonden ze op de rem.”

“Ook in het Vlaams parlement en de Vlaamse regering kan het voorstel van De Croo voor een positieve evolutie zorgen”, merkt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) op. “Ik vraag al jaren aan de regering-Bourgeois dat ze de export van wapens en onderdelen van wapens naar Saudi-Arabië gewoon verbiedt. Maar tot nu toe kwam minister-president Bourgeois (N-VA) niet verder dan ‘geval per geval bekijken’. De Open VLD zit ook in de Vlaamse regering, die bevoegd is voor wapenexport. Ze moet er dan ook daar voor zorgen dat Bourgeois eindelijk ingaat op onze eis”, besluit Wouter Van Besien.

Homans talmt met actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt

Homans talmt met actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt23 mrt, 2017 Lees voor

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) talmt met het nemen van maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt. Dat zegt oppositiepartij Groen. De minister kondigde een actieplan aan tegen het voorjaar van 2016, maar dat is er nog steeds niet. De minister heeft bovendien bijkomend onderzoek gevraagd, dat pas tegen de zomer afgerond zal zijn.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

In het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen geeft 22 procent van de verhuurders aan niet te verhuren aan mensen van allochtone afkomst, 36 procent ziet huurders met een huurwaarborg van het OCMW niet zitten.

Minister Homans beloofde in haar beleidsbrief 2015-2016 een actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt. Dat zou er tegen het voorjaar van vorig jaar zijn, zei ze bij de bespreking van die beleidsbrief. Dat actieplan is er een jaar later nog niet. In een antwoord op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout zegt Homans dat het Steunpunt Wonen nog bijkomend onderzoek voert. Dat zal deze zomer afgerond zijn. Nadien werkt de administratie samen met de sector het actieplan uit.

Groen-parlementslid Moerenhout meent dat de minister talmt. "Er is al teveel kostbare tijd verloren. Als de minister deze studie écht noodzakelijk vond, had ze deze al eerder moeten laten uitvoeren, en niet een jaar na datum. Het is onaanvaardbaar dat minister Homans ook op dit belangrijke domein de eigen beloften niet nakomt", zegt Moerenhout. "Een minister van Gelijke Kansen die verwijst naar Unia als het centrum van klagende allochtonen en te pas en te onpas poneert dat racisme relatief is, maar op hetzelfde moment geen enkele stap onderneemt om het probleem van discriminatie écht aan te pakken, terwijl het wél haar bevoegdheid is, is niet te aanvaarden".

 

Om de discriminatie op de huurmarkt te bestrijden, pleit Groen voor het uitbreiden van de huurpremies, het oprichten van een centraal huurwaarborgfonds en voor praktijktesten.

Mishandeling dieren in slachthuis – “Weyts moet dit onmiddellijk stoppen”

Mishandeling dieren in slachthuis – “Weyts moet dit onmiddellijk stoppen”23 mrt, 2017 Lees voor

“De minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) moet onmiddellijk paal en perk stellen aan het mishandelen van dieren in slachthuizen”. Dat zegt Groen-parlementslid Bart Caron woensdagvoormiddag in een vlammende reactie na de reportage die toont dat in een slachthuis in Tielt varkens op een gruwelijke manier behandeld worden.

Bart CaronVlaams parlementslid

In de reportage is te zien dat varkens die wakker blijven na verdoving worden geslagen, gekeeld, en zelfs levend verdronken. "Het is niet de eerste keer dat dergelijke gruwelijke beelden opduiken. Dat doet vrezen voor een zwaar mentaliteitsprobleem in meerdere slachthuizen. Jaarlijks worden in ons land meer dan 11 miljoen varkens geslacht. Dat is een gigantische slachtactiviteit, die veel beter moet worden gecontroleerd", zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

“De Inspectiedienst Dierenwelzijn opent elk jaar honderden 'dossiers'. Maar het feit dat dergelijke martelingen blijven voortduren bewijst dat de sancties duidelijk niet hard genoeg zijn. Minister Ben Weyts verwijst keer op keer door naar de Inspectie als er meldingen zijn van dierenmishandeling. Maar Weyts moet verder gaan en zijn verantwoordelijkheid als minister van Dierenwelzijn ernstig nemen. Hij moet ervoor zorgen dat elke mishandeling bestraft wordt. Anders laat hij toe dat dergelijke wanpraktijken de volledige Vlaamse vleesindustrie in diskrediet brengen”, zegt Caron. 

Stop dierenmishandeling, teken de petitie

Groen vraagt ook dat het slachthuis in kwestie onmiddellijk wordt gesloten, tot de minister alle garanties heeft dat het dergelijke praktijken nooit meer zal gebruiken. Groen-parlementslid Bart Caron zal minister Weyts zo snel mogelijk ondervragen over de wanpraktijken.

Loopbaanpact voor leerkrachten verdraagt geen uitstel

Loopbaanpact voor leerkrachten verdraagt geen uitstel17 mrt, 2017 Lees voor

“Het is goed dat er een onderzoek komt naar de taakbelasting in het onderwijs” reageert Elisabeth Meuleman. “Voor Groen mag dat echter geen uitstelmaneuver zijn.” De regering Bourgeois moet haar verantwoordelijkheid nemen en het geld op tafel leggen om de leerkrachten op het terrein te ondersteunen. De Vlaamse regering bespaart door haar indexsprong van de werkingsmiddelen vanaf 2016 ieder jaar 160 miljoen euro op onderwijs. “Die middelen moeten terug naar onderwijs gaan en gereserveerd moeten worden voor het loopbaanpact”, aldus Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Al jaren lang wordt een lerarenloopbaanpact voor leerkrachten in het vooruitzicht gesteld. Een overeenkomst om de job van leraar aantrekkelijker te maken voor nieuwe leerkrachten en om voor werkbaar werk te zorgen voor leerkrachten die nu al het beste van zich zelf geven. Deze regering beloofde het, net als de vorige. De discussie gaat al minstens even lang mee als die over de hervorming van het secundair onderwijs. Maar voorlopig is er nog altijd geen perspectief op een doorbraak. Integendeel.

“We dreigen opnieuw cruciale tijd te verliezen”, zegt Meuleman. “Met haar voorstel aan de leerkrachten om langer te gaan werken heeft de minister het debat vergiftigd. De Vlaamse regering vertikt het om voldoende middelen te voorzien om de job van leerkracht afdoende te ondersteunen. De minister komt dan met een voorstel om de leerkrachten zelf het gelag te laten betalen. Op die manier maak je van een kansendossier een echt conflictdossier. Het onderwijsveld verdient zoveel beter.”

“We kunnen echt niet nog een jaar blijven wachten, de minister moet dringend tijd maken voor overleg, en nieuwe impulsen geven voor teamwerk en professionalisering binnen het onderwijsveld. Kijk bij voorbeeld naar het M-decreet : leerkrachten willen inspanningen doen om leerlingen met een beperking op te vangen, maar verwachten terecht extra steun. Hetzelfde geldt voor kleuterleidsters die al lang vragen naar extra zorgjuffen. Leerkrachten én leerlingen zo maar aan hun lot overlaten en deze situatie verder laten aanslepen, is geen optie” besluit Elisabeth Meuleman.

Europees Parlement stemt in met wetsvoorstel tegen conflictmineralen

Europees Parlement stemt in met wetsvoorstel tegen conflictmineralen16 mrt, 2017 Lees voor

Het Europees Parlement heeft vandaag een Europese wet goedgekeurd die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. “Een mijlpaal op weg naar een verantwoorde winning van grondstoffen”, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen), "en een pluim voor collega Judith Sargentini (GroenLinks) die dit onderwerp zes jaar geleden op de Europese agenda zette".

Bart StaesEuropees parlementslid

“Dit is een historische stap”, stelt Staes. “Voor het eerst eist de Europese Unie van bedrijven dat ze controleren of de grondstoffen die ze importeren geen gewelddadige rebellen of kinderarbeid financieren. Dit moet navolging krijgen in andere sectoren zoals bij de productie en import van kleding, cacao, palmolie waar Europese bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.”

De Europese Commissie en de nationale regeringen wilden aanvankelijk bedrijven zelf laten kiezen of ze al dan niet verantwoord met hun import van grondstoffen zouden omgaan. Op initiatief van de Groenen eiste het Europees Parlement echter verplichtende maatregelen. Deze eis werd ingewilligd in de onderhandelingen met de nationale regeringen.
Staes: “Met het winnen van grondstoffen zoals goud en tin worden conflicten gefinancierd en mensenrechten geschonden. Het is niet meer dan normaal dat we harde eisen stellen aan Europese bedrijven die deze grondstoffen importeren zodat conflictmineralen verdwijnen uit de productieketens.”

Om dit compromis te bereiken is het wetsvoorstel op andere punten afgezwakt. Een groot deel van de conflictmineralen komen de EU binnen in de vorm van halffabricaten of in consumentenproducten zoals elektronica. De meeste nationale regeringen waren niet bereid om bedrijven die producten met conflictmineralen op de Europese markt brengen ook onder de wet te laten vallen zoals Sargentini had voorgesteld. Ook zijn op aandringen van nationale regeringen, bedrijven die relatief kleine hoeveelheden ruwe grondstoffen importeren, uitgezonderd van de wet.
Staes: “Het is een gemiste kans om alle bedrijven tot verantwoordelijkheid te dwingen in keten van de consument tot aan de mijn. Als alle Europese bedrijven die betrokken zijn bij de handel in conflictmineralen meedoen, heeft deze wet meer impact om wanpraktijken wereldwijd uit te bannen.”

De Groenen kregen wel de officiële toezegging van eurocommissaris Cecilia Malmström dat de importeurs van halffabricaten zoals onderdelen voor mobiele telefoons, tablets of auto's in de toekomst alsnog verplicht worden om hun grondstoffen te controleren als ze in de komende jaren onvoldoende vooruitgang laten zien. Daarnaast willen de Groenen dat de Europese Commissie gaat kijken naar andere grondstoffen die niet onder de wet vallen zoals steenkool en kobalt. “Niemand wil met de aankoop van een auto of mobiele telefoon een rebellengroep in Congo of Columbia sponsoren. Maar dat is vandaag de dag wél de realiteit. Er is dus nog werk aan de winkel.”

Glyfosaat | Advies van ECHA laat nog steeds veel vragen open

Glyfosaat | Advies van ECHA laat nog steeds veel vragen open 15 mrt, 2017 Lees voor

Het Europees Chemische Middelen Agentschap (ECHA) publiceerde zopas haar advies over de schadelijkheid van glyfosaat. Volgens hen is de substantie niet kankerverwekkend. “Dat ECHA vandaag hetzelfde besluit neemt als EFSA, betekent dat de nood aan transparantie nog steeds groot is. Pas als onafhankelijke wetenschappers inzage krijgen in de gebruikte studies, zal voor eens en altijd de twijfel over de schadelijkheid van glyfosaat kunnen weggenomen worden,” meent Bart Staes, Groen Europarlementslid.

Bart StaesEuropees parlementslid

Het ECHA sluit zich aan bij wat EFSA (het Europees Voedselveiligheidsagentschap) eerder al zei. Opmerkelijk is dat beide posities in tegenspraak zijn met de bevindingen van het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC), dat stelt dat de onkruidbestrijder “waarschijnlijk kankerverwekkend” is.

De Groenen/EVA in het Europees Parlement voeren al langer campagne tegen glyfosaat omdat het op verschillende manieren een gevaar betekent voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en het milieu. ECHA’s uitspraak vandaag komt precies één jaar nadat vier parlementsleden, waaronder Bart Staes, een officieel verzoek indienden bij EFSA om toegang te krijgen tot de documenten waarop EFSA haar bevindingen heeft gebaseerd. Het is nog steeds onduidelijk wat de industrie precies heeft onderzocht en de Groenen willen de onderzoeken door onafhankelijke wetenschappers laten overdoen, of op zijn minst controleren. Tot vandaag kwam er van EFSA maar een gedeeltelijk antwoord en in de studies die wel ter beschikking zijn gesteld, zijn vele passages onleesbaar gemaakt.

Staes: “Er zijn diverse redenen waarom het gebruik van glyfosaat botst met het beschermen van onze gezondheid en duurzame landbouwpraktijken. Het middel richt zich niet alleen op het onkruid dat we weg willen, maar doodt ongeveer alles in de bodem (bacteriën, schimmels, algen). De schade aan planten en dieren is reëel en de biodiversiteit staat onder druk.  Bovendien beginnen we de effecten van het overgebruik van glyfosaat te zien: super-resistente onkruiden ontwikkelen zich volop in Noord-Amerika en Spanje en zijn nog lastig te bestrijden. De kans dat zwaardere pesticides worden ingezet brengt ons in een moeilijk te stoppen neerwaartse spiraal.”

Staes: “Meer nog, er zijn zoveel alternatieven mogelijk, dat het zinloos is om de risico’s die met glyfosaat verbonden zijn, te blijven nemen. We blijven hameren op andere manieren om aan landbouw te doen, met evenveel opbrengsten maar minder schade aan de omgeving.”

Waterfactuur - "Onbegrijpelijk dat regering-Bourgeois gezinnen op kosten jaagt"

Waterfactuur - "Onbegrijpelijk dat regering-Bourgeois gezinnen op kosten jaagt"14 mrt, 2017 Lees voor

"Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering de gezinnen op kosten jaagt en dan toelaat dat een deel van de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdrage toch nog altijd niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is :  investeringen in nieuwe riolen en onderhoud van oude riolen". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen over het rapport van de VMM.

Johan DanenVlaams parlementslid

"Het gevolg is dat het nog veel langer gaat duren voor ons water in Vlaanderen echt proper wordt. De omzendbrief van minister Schauvliege van april 2014 wordt door veel waterintercommunales en gemeenten nog altijd ontweken. Het is aan de minister om hier dringend een eind aan te maken", aldus Danen.

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de rioleringskosten in 2015 blijkt dat een deel van de gelden die gemeenten innen voor de aanleg van nieuwe riolering en en voor het onderhoud van bestaande riolen, nog altijd gebruikt wordt om gewoon de gemeentekassen te spijzen.

We blijven nochtans opgezadeld met een groot milieuprobleem :  de Vlaamse rivieren raken maar niet proper en de rioleringsgraad in Vlaanderen lag eind 2015 nog altijd maar op 81%. Om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn water te realiseren moet tegen 2027 95% van de gezinnen aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk. Rioleringen aanleggen is duur, zeker in het sterk verkavelde Vlaanderen. En de bestaande riolen moeten dan ook nog eens goed onderhouden worden, anders lekt vervuild water weer weg in ons milieu.

"Het doorrekenen van de hele rioleringsfactuur naar de gezinnen is niet goed", zegt Johan Danen. "De regering Bourgeois heeft er voor gekozen de waterfactuur voor gezinnen fors op te drijven, maar spaart de grootste bedrijven, want die kunnen hun kosten aftrekken. Groen wil deze aftrekmogelijkheid voor bedrijven die op riolen lozen beperken", besluit Johan Danen.

Circulaire economie - Eindelijk bindende doelstellingen voor voedselverspilling

Circulaire economie - Eindelijk bindende doelstellingen voor voedselverspilling14 mrt, 2017 Lees voor

Terwijl de bedrijfswereld, consumenten, de lidstaten en het Europees Parlement vragen om een duidelijk wetgevend kader dat komaf maakt met de vervuiling van onze planeet, toonde de Commissie Juncker zich opnieuw weinig ambitieus. Dat blijkt uit het afvalluik binnen het pakket circulaire economie, dat vandaag gestemd werd. “De wegwerpmentaliteit van de jaren ’80 zat er duidelijk nog in maar ik ben blij dat we eindelijk ernstig beleid gaan voeren over voedselverspilling” zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Een aspect van afvalvermindering betreft voedselverspilling. De milieucommissie - die de oorspronkelijke voorstellen al aanscherpte - wou dat de lidstaten hier preventieve maatregelen nemen en de verspilling met 30% verminderen tegen 2025 en met 50% tegen 2030. Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt elk jaar ongeveer 2 miljoen ton.
Staes: “We moeten echt zorgzamer omspringen met onze natuurlijke grondstoffen, met de bodem, het watergebruik, het verslepen van voedsel over vele kilometers. De economische impact is gigantisch, maar ook de milieuschade en de ethische kant van de zaak roepen vragen op. De groenen stelden samen met de sociaaldemocraten voor om deze doelstellingen bindend te maken en ik ben ontzettend blij dat die het gehaald hebben. Je kunt het vandaag niet meer verantwoorden dat zoveel voedsel wordt weggegooid.”

Het Parlement maakt met deze wetgeving ook duidelijk wat voedselverspilling precies inhoudt. Zo omsluit dit het hele productieproces en hoort ook (soms onvermijdelijk) voedselafval hier bij.
Staes: “Het belangrijkste is dat deze definitie beleidsmakers in staat stelt duidelijke oorzaken te detecteren, hoeveelheden te meten, resultaten te vergelijken en een gezamenlijke strategie te bepalen en dit doorheen de ganse keten.”
Uit cijfers blijkt dat de voedingsindustrie de grootste verspiller is.

“We moeten daarom nadenken over de nevenstromen, of voedsel dat niet langer voor menselijke consumptie geschikt is, misschien kan dienen voor dierenvoeding, of als grondstof voor iets anders. Compostering bijvoorbeeld, en de cirkel rond maken. Precies hetgeen circulaire economie vooropstelt. Het parlement stemde alvast in met de idee dat organisch afval apart zou moeten opgehaald worden.”

Naast voedselverspilling omvat het pakket uiteraard meer voorstellen, het integreert namelijk vier wetten rond afval. Staes is vooral te spreken over de vrijwel volledige uitfasering van het dumpen van afval. “In 2030 mag nog maar vijf procent van ons huishoudelijk afval in stortplaatsen verdwijnen. Dat is ambitieus. Helemaal omdat het gecombineerd is met een hogere doelstelling voor het recycleren van afval (70 procent). Zo voorkom je dat lidstaten al het afval gaan verbranden. Het storten van afval is echt niet meer van deze tijd. Het zit boordevol grondstoffen die opnieuw kunnen gebruikt worden.”

Andere maatregelen:

 •     Van al het afval van verpakkingsmateriaal moet in 2025 70% en in 2030 80% gerecycleerd worden. En er moet werk gemaakt worden van de plastieksoep in zee.
 •     Afval dat gesorteerd werd, mag niet meer verbrand worden.
 •     EU-landen worden verplicht zich aan de afvalhiërarchie te houden: voorkomen, hergebruiken, recyclen, verbranden, storten.
 •     Er komt een sterke nadruk op het voorkomen van het ontstaan van afval, onder andere door geplande veroudering aan te pakken
 •     EU-landen moeten meer gaan doen om hergebruik van materialen te stimuleren, bijvoorbeeld door statiegeldsystemen verder uit te breiden

Het Parlement heeft nu het mandaat om met de Raad (de lidstaten) en de Commissie te onderhandelen over de finale wetteksten.

Molenbeek doet inspiratie op in Rotterdam

Molenbeek doet inspiratie op in Rotterdam Lees voor

Molenbeek en Rotterdam leren van elkaar. Het afgelopen jaar waren er verschillende uitwisselingsmomenten op initiatief van Molenbeeks schepen Annalisa Gadaleta. Het project Wijkacademie is een eerste concreet resultaat.

Twintig jaar geleden zag Rotterdam er heel anders uit dan vandaag. Rotterdam heeft lang gekampt met verloedering, criminaliteit en drugs. Maar dat lijkt verleden tijd. De problemen zijn al enkele jaren in vrije val. Annalisa Gadaleta ging er op bezoek om inspiratie op te doen voor haar gemeente. 

De stad Rotterdam gaat volop voor een sociale mix. Drugspanden werden afgebroken en maakten plaats voor woningen voor de middenklasse en mensen met een hoger inkomen. En in buurthuizen worden problemen samen met de bewoners aangepakt. Het contact met de Rotterdammers is sterker dan ooit.

Het bezoek aan Rotterdam was erg inspirerend voor Annalisa Gadaleta. 'Rotterdam is op vele vlakken interessant voor Molenbeek. De stad heeft een gelijkaardige geschiedenis op vlak van sociale kwetsbaarheid en toont aan dat je op basis van concrete maatregelen veel vooruitgang kan boeken. Uiteraard kan je niet alles zomaar kopiëren, maar hun goede praktijkvoorbeelden inspireren ons wel.'

Annalisa Gadaleta Feiten
 • 13 mrt 2017
 • Molenbeek
Andere realisaties
 • Jos Stassen

  In een recent buurtonderzoek van Het Nieuwsblad doet kersvers burgemeester Jos Stassen van Kruibeke het opvallend goed. Geen sinecure na het jarenlange burgemeesterschap van Antoine Denert, de bekende bebaarde burgervader.

  Meer
 • Sofie Heyrman

  Slachtoffers van discriminatie of haatmisdrijven durven vaak geen klacht indienen bij de politie. Ze zijn bang niet serieus genomen te worden of vinden het moeilijk om persoonlijke zaken bloot te leggen. Om de drempel te verlagen, komt er bij de politie van Sint-Niklaas een maatschappelijke cel die discriminatiemeldingen opvolgt.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
Meer realisaties

“Budgettair genderonevenwicht in Brusselse regering”

“Budgettair genderonevenwicht in Brusselse regering”08 mrt, 2017 Lees voor

Het is helaas niet goed gesteld met de gendergelijkheid in de Brusselse politiek. Tot die conclusie komt de Brusselse fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, aan de vooravond van de internationale vrouwendag van 8 maart. De vier vrouwen in de regering beheren samen nu amper 23,66 procent van het totale budget. In de vorige legislatuur waren er maar drie vrouwelijke ministers (op acht), maar die waren samen nog verantwoordelijk voor 41,48 procent van het budget. [Met VIDEO]

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Democratie en overheid

Het is helaas niet goed gesteld met de gendergelijkheid in de Brusselse politiek. Tot die conclusie komt de Brusselse fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, aan de vooravond van de internationale vrouwendag van 8 maart.

“Al jaren beloven verschillende politieke partijen om meer vrouwelijke ministers in de Belgische regeringen aan te stellen. Helaas met weinig resultaat”, stelt Brussels parlementslid Bruno De Lille. De Brusselse is de enige die “gendergelijk” is samengesteld, evenveel mannen als vrouwen dus. Iets waar die regering zelf graag mee uitpakt. Maar volgens Bruno De Lille moeten we die gendergelijkheid wel met een korreltje zout nemen. “De Brusselse regering telt inderdaad vier vrouwen en vier mannen. Maar als je de echte invloed van die vrouwen wil bepalen, kijk je best naar het budget dat ze mogen beheren. De vier vrouwelijke ministers samen beheren nu amper 23,66 procent van het totale budget. In de vorige legislatuur waren er maar drie vrouwelijke ministers, maar die waren samen nog verantwoordelijk voor 41,48 procent van het budget. Het is dus met andere woorden fors achteruit gegaan in plaats van verbeterd.”

Glazen plafond

In politiek België maar ook elders in Europa blijkt het glazen plafond nog niet doorbroken. Volgens cijfers van de Europese Commissie ligt het totaal aantal vrouwelijke ministers binnen de nationale regeringen van de lidstaten slechts op 27 %. “Dat is een teleurstellend cijfer. In een evenwichtige democratische samenleving is een gelijke deelname aan de macht essentieel. Er zijn nog heel veel stappen voorwaarts te zetten vooraleer we van een échte paritaire democratie kunnen spreken. België moet daar in Europa een voortrekkersrol in spelen. Meer vrouwen in leidinggevende functies, zowel in de politiek als ernaast, daar pleit ik voor. Alle Belgische politici zouden wat meer feminisme aan de dag mogen leggen,” aldus De Lille.

---

Bekijk hier het filmpje over het budgettair genderonevenwicht in de Brusselse regering.

Waar blijft het engagement van de Vlaamse regering?

Waar blijft het engagement van de Vlaamse regering?06 mrt, 2017 Lees voor

Groen reageert maandag ontgoocheld na de vingerwijzing van Hilde Crevits (CD&V) aan ouders van leerlingen met migratieachtergrond. Haar uitspraken zijn vrijblijvend en voeden het deficitdenken. “Taalmoeilijkheden en culturele verschillen worden door de minister alleen beschouwd als een gebrek aan mogelijkheden of potentieel. En dat is jammer. Ze zou de leerkrachten beter inspireren en ondersteunen om diversiteit te gebruiken in de onderwijspraktijk”, reageert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman maandag.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

 
“Waarom vestigt zij geen aandacht op de vele leerlingen die er wel in slagen om het effect van moeilijke thuissituaties weg te werken en de verwachtingen te overtreffen? Waar blijft de steun voor leerkrachten en directies die ondanks moeilijke omstandigheden gigantische leerwinsten boeken? Om die zaken te verbeteren zit Crevits op de beste plaats”, aldus Meuleman.
 
“Het is de regering die gebuisd is als het aankomt op diversiteitsbeleid in het onderwijs. Zij keurde een onderwijshervorming goed die leerlingen verder segregeert in een hiërarchisch schoolsysteem. De regering bespaarde fors op het flankerend onderwijsbeleid. Steun aan Brusselse scholen op vlak van taalvaardigheid, diversiteit en ouderbetrokkenheid werden stopgezet. Dat de minister zegt dat er voldoende taalondersteuning is, klopt ook niet. De toegang tot taalondersteuning is in Vlaanderen onvoldoende. Programma’s zijn te kort en anderstalige leerlingen zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid aan deskundige leerkrachten. Waar blijft het engagement van Hilde Crevits?”, merkt Meuleman op.
 
“Crevits kan als verantwoordelijke minister zelf het verschil maken. Het beleid doet er wel degelijk toe. Andere onderwijssystemen hebben al bewezen dat prestatieverschillen tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond, dichtgereden kunnen worden. Soms aan een hoog tempo. Duitsland slaagde er in minder dan een decennium in om wiskundeprestaties van 2de generatie studenten met 46 punten te laten stijgen. Dat is het equivalent van een volledig onderwijssemester”.
 
Daarmee roept Elisabeth Meuleman minister Crevits op om diversiteit naar het middelpunt van haar onderwijsbeleid te brengen. “Versterk nu eindelijk de lerarenopleiding en professionaliseer leerkrachten om te leren omgaan met diversiteit op school. Breng de sterkste leerkrachten voor de meest uitdagende klassen. Zorg dat leerlingen uit het OKAN-onderwijs meer nazorg krijgen. En neem drempels weg in de personeelsregelgeving om lerarenteams diverser te maken”, besluit Meuleman.

Zone 30 als norm op Brusselse lokale wegen?

Zone 30 als norm op Brusselse lokale wegen?06 mrt, 2017 Lees voor

Maak van heel het Brussels Gewest één grote zone 30. Dat voorstel van Bruno De Lille oogst krijgt veel bijval. 

Op alle lokale wegen binnen het Brussels Gewest, goed voor zeventig procent van het totale wegennet, geldt vandaag 50 km per uur als maximumsnelheid. Als het van oppositiepartij Groen afhangt, verlaagt die norm naar 30 km per uur – weliswaar met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Brussels Parlementslid Bruno De Lille heeft daarover een voorstel van ordonnantie klaar.

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Mobiliteit en verkeersveiligheid

Maak van heel het Brussels Gewest één grote zone 30. Dat voorstel van Groen oogst welwillende reacties.

Op alle lokale wegen binnen het Brussels Gewest, goed voor zeventig procent van het totale wegennet, geldt vandaag 50 km per uur als maximumsnelheid. Als het van oppositiepartij Groen afhangt, verlaagt die norm naar 30 km per uur – weliswaar met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Brussels Parlementslid Bruno De Lille heeft daarover een voorstel van ordonnantie klaar.

‘De belangrijkste motivatie is verkeersveiligheid’, zegt De Lille. ‘De voorbije jaren vielen in Brussel jaarlijks gemiddeld dertig  verkeersdoden. We hebben binnen het Gewest afgesproken om dat aantal tegen 2020 te verlagen tot twaalf. Maar we trappelen ter plaatse. Nochtans weten we dat snelheid een cruciale factor is bij ongevallen. Een voetganger of fietser die wordt aangereden door een wagen met 30 km per uur, brengt het er in meer dan 9 op de 10 gevallen levend van af. Bij 50 km per uur daalt de kans op overleven drastisch tot één op twee.’

Noodmanoeuvre

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) deed in 2014 een onderzoek naar dodelijke ongevallen in Brussel. ‘Snelheidsverlaging is cruciaal om een groot aantal ongevallen en verkeersslachtoffers te voorkomen’, luidde de conclusie. ‘Zo kan het risico op een botsing worden teruggebracht en de beschikbare tijd om andere weggebruikers op te merken en een noodmanoeuvre uit te voeren worden verlengd.’

Er is meer, zegt De Lille. ‘Auto’s die met 30 km per uur rijden, rijden ook constanter. Ze moeten minder vaak afremmen en weer optrekken, en zullen daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien verloopt trager verkeer geleidelijker, waardoor de capaciteit van het wegennet verhoogt. Het gaat in tegen het buikgevoel, maar een lagere maximumsnelheid zou zo ook de files iets korter kunnen maken.’

Rapport Juncker: Europese instellingen moeten uit hun winterslaap ontwaken

Rapport Juncker: Europese instellingen moeten uit hun winterslaap ontwaken01 mrt, 2017 Lees voor

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde vandaag zijn scenario’s voor de toekomst van de Europese Unie. De Europese Groene fractie hoopt dat dit de fundamentele discussie over Europa in de lidstaten aanzwengelt. De "Brusselse bubble” moet eindelijk uit de diepe winterslaap ontwaken.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) heeft zijn bedenkingen bij het rapport-Juncker: “Op zich is dit een relevante analyse die misschien zelfs de zelfverklaarde eurorealisten van de N-VA nog aan het denken gaat zetten over Europa. De Groenen delen enerzijds de urgentie die Juncker in zijn analyse maakt. De EU krijgt te maken met een nieuwe wereldorde, demografische verandering, digitalisering en klimaatverandering. Voor al deze uitdagingen is Europese samenwerking onmisbaar. Maar in de geschetste, vage toekomstscenario’s vergeet Juncker helaas opnieuw de mensen, de Europese burgers en de nood aan democratische vernieuwing en innovatie.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes stelt ook vast dat bij de geschetste opties een echte breuk met het doorgeslagen marktdenken ontbreekt. “Wij willen een EU die gaat leveren voor mensen in plaats van louter bedrijven. De zogenaamde Europese neoliberale ‘pensée unique’ is nog steeds alomtegenwoordig, ondanks het falen van dit model dat we dagelijks om ons heen zien,” aldus Staes.

De Groenen zijn daarom niet te spreken over de vijf toekomstscenario’s die Juncker schetst. Geen enkele van die scenario’s raakt écht de kern over de groeiende ontevredenheid over de EU. Staes: “Wat Juncker eigenlijk voorstel is doorgaan op dezelfde weg, die de problemen veroorzaakte en dan hopen dat de problemen wel overwaaien. Ene professor Einstein zei al dat dat niet kan.”

Staes: “De waarden waarop Europa oorspronkelijk is gebouwd, zoals de essentiële vrijheden voor burgers, mensenrechten en een goed, beschermend sociaal model, staan niet centraal in Juncker's visie. De bescherming van het milieu en de toekomst van onze planeet komt al helemaal niet voor in de toekomstvisies. Op welke planeet leeft die man?”

Dat die onderdelen ontbreken in de scenario´s is volgens Staes helaas typerend voor hoe de Europese Commissie telkens weer in de `TINA (there is no alternative)-modus´ blijft hangen. Staes: “Of er nu meer of minder Europese integratie komt, bij Juncker lijkt al vast te staan dat de interne markt en handelsakkoorden zoals CETA de kern van de EU moeten vormen. Voor burgers die snakken naar meer democratie, fiscale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling, welzijn of simpelweg meer kansen op een fatsoenlijk inkomen hebben de scenario’s te weinig te bieden.”

Staes kijkt uit naar de discussies die nu in de lidstaten zullen plaatsvinden over Europa en zal zich inzetten de tekortkomingen in de scenario´s in te vullen. Groen is van mening dat alleen een sterk en verenigd Europa de problemen van deze tijd kan aanpakken. “Als Europa wegkwijnt, is de kans kleiner dat volgende generaties het net zo goed of beter krijgen”, aldus Staes.

Maar de Groenen erkennen als pro-Europese politieke beweging ook dat een sterker Europa om meer draagvlak vraagt. En om dat te bereiken moet de Europese besluitvorming democratischer en transparanter worden. Europa zal alleen slagen als de basis een grensoverschrijdende samenwerking en solidariteit blijft. De scenario’s van Juncker voor een kopgroep en een periferie is daar geen goed voorbeeld van, dat idee zal net leiden tot Europese desintegratie.”

Dieselgate-rapport: lidstaten en Europese Commissie stelden autolobby boven consument en volksgezondheid

Dieselgate-rapport: lidstaten en Europese Commissie stelden autolobby boven consument en volksgezondheid28 feb, 2017 Lees voor

Anderhalf jaar na het losbarsten van Dieselgate keurde de parlementaire enquêtecommissie van het Europees parlement vandaag een eindrapport met conclusies en aanbevelingen goed. Bart Staes, Europees parlementslid: “Het is een sterk rapport geworden, dat gelukkig bijzonder kritisch is over de rol van sommige lidstaten en Europese Commissie in dit schandaal.” Staes is verheugd dat de Dieselgate-commissie de voorstellen van groene collegae om de aanbevelingen aan te scherpen hebben overgenomen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Lidstaten lieten na de bestaande Europese wetgeving correct uit te voeren. Ze faalden met name bij het testen van auto’s. Het doel van de wetgeving daarover was namelijk: de reële uitstoot van voertuigen op de weg inperken, in plaats van alleen in laboratoria. Het is dus niet ‘Europa’ dat hier faalt, maar nationale regeringen en instanties.”

Staes: “Maar tegelijkertijd was ook de Europese Commissie duidelijk nalatig in het toezicht op de correcte uitvoering van Europese wetgeving, zelfs nadat er verschillende, duidelijke signalen waren dat er sjoemelsoftware gebruikt werd. Ook het feit dat al die jaren geen enkele poging werd gedaan om de auto’s die teveel uitstootten - en dus niet conform de wet zijn - van de Europese wegen te houden, duidt op een onverantwoord passieve rol van de Europese Commissie.”

De aanbevelingen kunnen nog verder worden aangescherpt in de plenaire stemming van 3 april, maar Staes is erg tevreden over de steun van de onderzoekscommissie voor het oprichten van een onafhankelijk Europees agentschap. Dat agentschap kan extra controles uitvoeren en houdt toezicht op nationale keuringsinstanties die de typegoedkeuringen verzorgen.

Staes: “Nieuwsberichten van de afgelopen dagen tonen opnieuw aan dat het ontwijken van emissienormen een wijdverspreid fenomeen is dat verder gaat dan enkel autofabrikanten. Onafhankelijk Europees toezicht is net als bij de bankensector ook in de automobielsector noodzakelijk om dit soort schandalen tegen te gaan. We kunnen er niet maar gewoon van uitgaan dat lidstaten en Commissie het deze keer wel goed gaan doen. Meer dan tien jaar lang lag de verantwoordelijkheid bij lidstaten en Commissie en het is duidelijk dat zij niet in staat zijn tot onafhankelijke controle.”

Staes hoopt dan ook dat collega parlementsleden de noodzaak zien van onafhankelijk Europees toezicht en deze aanbeveling overnemen bij de herziening van wetgeving rond typegoedkeuring.

Oosterweel: "Belangrijke stap gezet, Vlaamse regering moet nu voorbereidende werken Oosterweel stopzetten"

Oosterweel: "Belangrijke stap gezet, Vlaamse regering moet nu voorbereidende werken Oosterweel stopzetten"22 feb, 2017 Lees voor

"Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad te brengen en ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars. Sinds het advies van de auditeurs van de Raad van State, roepen wij de Vlaamse regering op om nu dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus", zegt Wouter Van Besien.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

De actiegroepen hebben woensdag een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een oplossing voor het Oosterweeldossier. Zij hebben zich bereid verklaard om het radicaal haventracé en een 'Oosterweel-light' als basis te nemen voor verder gesprek.

Wouter Van Besien: "Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad te brengen en ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars. Sinds het advies van de auditeurs van de Raad van State, roepen wij de Vlaamse regering op om nu dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus".

"Het radicaal haventracé kan tegemoetkomen aan ons pleidooi om het verkeer verder van de stad te brengen, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten. Wat betreft ‘Oosterweel-light’ zal nog grondig moeten bekeken worden wat dit juist betekent voor Deurne-Noord, Borgerhout, den Dam, Merksem en het Noordkasteel", zegt Van Besien woensdagmiddag.

"Ik heb vorige week minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ondervraagd over wat dit precies zou kunnen inhouden. Tot drie keer toe heeft hij de vraag niet beantwoord. Op mijn vraag of dit enig effect heeft op de planning en aanpak van de Oosterweel, antwoordde hij dat alles doorgaat zoals voorzien. Heel wat voorbereidende werken voor Oosterweel zijn bezig. Als het de Vlaamse regering menens is met een zoektocht naar een consensus, stopt ze daar nu mee. Op die manier kan de regering duidelijk maken dat ze in alle openheid en zonder voldongen feiten verder overleg wil", zegt Van Besien.

Ook drie andere elementen zijn van groot belang:
- een geloofwaardig financieel plan voor de overkapping van de Antwerpse ring: "mijn voorstel daarover in het parlement is twee weken geleden door de meerderheid van N-VA, Open VLD en CD&V weggestemd", merkt Van Besien op.
-  het engagement van de Vlaamse regering voor een modal shift: meer en beter openbaar vervoer en meer fietsinfrastructuur.
- ook de vraag naar meer leefbaarheid van de bevolking van Zwijndrecht ligt nog op tafel.

"Vandaag is een belangrijke dag in het Oosterweel-dossier. Hoog tijd dat de Vlaamse regering dit inziet en ook haar kaarten op tafel legt. Nu moet de Vlaamse regering ook een stap zetten naar toenadering, en als eerste daad stoppen met zonder boe of ba haar eigen Oosterweelplannen door te zetten", besluit Van Besien.

Europees Parlement wil institutionele hervorming van de EU

Europees Parlement wil institutionele hervorming van de EU16 feb, 2017 Lees voor

De Europese Unie is in crisis. Het euroscepticisme groeit. Steeds meer mensen plooien terug op een eng-nationalistisch en protectionistisch gedachtengoed. Het is dus noodzakelijk na te denken over waar we met de EU heen willen. Het Europees Parlement stemde daarom vandaag het initiatiefrapport-Verhofstadt over de institutionele hervorming van de EU. Europees parlementslid Bart Staes, vindt dit een goede zaak: “Ook al ben ik het niet eens met alles wat in het verslag Verhofstadt staat, er staan goede voorstellen in richting een democratische herziening van de Verdragen, iets wat ik absoluut ondersteun."

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Ik ben uiterst kritisch over bepaald beleid van de EU en de richting die sommige mainstream partijen met de EU uit willen. Maar één zaak is duidelijk: we kunnen de financieel-economische crisis, de migratie- en vluchtelingenproblematiek, de grote sociale en ecologische uitdagingen en het terrorisme alleen succesvol aan door een gezamenlijke Europese aanpak. Het is dus goed dat het EP nadenkt over de toekomst van Europa.”

Het verslag Verhofstadt vormt een drieluik samen met 2 andere verslagen, één over de onderbenutte opties van het Verdrag van Lissabon en één over het pad naar een euro-begroting. Het voorstel van Verhofstadt wil een einde maken aan het “Europa à la carte”. Staes :”Ik ga akkoord dat een “Europa à la carte” waarbij de lidstaten enkel meewerken aan die onderdelen van Europees beleid als het hen uitkomt, niet wenselijk is. Ik ben het ook eens met de aanbeveling om de Europese Commissie af te slanken tot minder leden met 1 voorzitter en 2 vice-voorzitters verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Financiën. De Europese Commissie moet transformeren in het belangrijkste uitvoeringsorgaan.”

Staes ondersteunt ook het voorstel de maandelijkse verhuis van het EP naar Straatsburg te stoppen: “Ik zet mij al vele jaren in voor 1 zetel voor het Europees parlement.  De absurde en geldverslindende maandelijkse verhuis van het Parlement naar Straatsburg is incompatibel met zogenaamde leidersrol die Europa vertolkt op vlak van klimaat. Via deze maatregel kan het Parlement 20.000 ton minder CO2 uitstoten, wat gelijk staat aan 13.000 vluchten van Londen naar New York.” 

Verhofstadt stelt ook voor de Europese Raad en Raad van Ministers samen te voegen tot een Raad van Staten, wat in de toekomst de tweede Wetgevende Kamer moet worden. Ook zijn er nog andere voorstellen zoals de convergentiecode, die ervoor moet zorgen dat lidstaten op bepaalde vlakken naar elkaar toegroeien, en een eigen begroting voor eurolanden. Via deze institutionele hervormingen moet de EU in staat zijn in de toekomst efficiënter en effectiever te werk te gaan. Zeer positief noemt Staes het goedgekeurde groene voorstel om ook fiscale zaken zoals de strijd tegen belastingparadijzen en fiscale fraude op te nemen in het Europees verdrag.

Staes verwelkomt deze hervormingen, maar wijst er met klem op dat de hervormingsvoorstellen getuigen van een erg technocratische, wereldvreemde visie op de EU vanuit de ‘Brusselse bubble’. “De toekomst van Europa zal niet staan of vallen met het sleutelen aan structuren alleen. We zullen de burgers alleen voor Europa kunnen winnen met concreet beleid, met een wervende toekomstvisie én met overtuigende resultaten. Cruciaal daarbij is dat we af moeten van het ‘sluipend gif’ dat alle politieke beslissingen perverteert: de neoliberale ideologie. We moeten gaan voor een ander Europa, een Europa van Mens en Milieu, weg van Markt en Munt. Een Europa dat mensen beschermt, niet verdeelt. Gedaan dus met de steeds meer dominante neoliberale uitgangspunten van elk beleid. We moeten de participatie van burgers en de civiele samenleving vergroten, het recht op inspraak én meer transparantie over besluitvorming.”

Staes wijst nog op een ander probleem bij dit verslag: de voorgestelde discriminatie tussen Europarlementsleden onderling. Zo zouden bij beslissingen gelinkt aan de Eurozone, parlementsleden uit lidstaten die geen deel uitmaken van de Eurozone enkel een niet-bindend advies kunnen geven. Staes: “Dergelijk onderscheid tussen Europarlementsleden keur ik resoluut af. Wij als Parlementariërs vertegenwoordigen in eerste instantie alle EU burgers, en niet onze lidstaat. Op die manier creëer je een quasi negentiende-eeuwse situatie waarbij de verkozenen een bepaald kiesdistrict vertegenwoordigen.”

Groen vraagt dat Crevits het project 'Energieke scholen' in heel Vlaanderen uitrolt

Groen vraagt dat Crevits het project 'Energieke scholen' in heel Vlaanderen uitrolt17 feb, 2017 Lees voor

"Groen stelt voor dat milieuminister Hilde Crevits (CD&V) het voorbeeld van het klimaatproject 'Energieke scholen' dat in provincie Vlaams-Brabant loopt, uitbreidt naar heel Vlaanderen. Dit project is uniek en een test-case mét resultaat" zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vrijdag bij de voorstelling van het project.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

4 op de 10 scholen in Vlaanderen heeft nog geen dubbel glas. Een grote meerderheid van de scholen geeft aan dat hun energiekosten te hoog zijn. Veel scholen hebben echter onvoldoende middelen om de nodige renovaties te doen. “De nood is dus hoog. De verduurzaming van alle scholen in Vlaanderen moet een topprioriteit worden,” aldus Meuleman.

“Het coöperatief model van de Energieke Scholen dat in Vlaams-Brabant werkt, bewijst zijn nut”, gaat Meuleman verder. “Crevitsmoet ondersteuningssubsidies bieden aan scholen in de andere provincies die zich ook zo willen organiseren.”
De provincie Vlaams-Brabant startte met het project 'Energieke scholen'. Het O.L.V.-Instituut van St.-Genesius-Rode, het Don Bosco-instituut van Halle, de Freinetschool ‘De Boomhut’ in Alsemberg en de vrije en gemeentelijke kleuter- en lagere scholen van Gooik doen alvast mee. Via een coöperatiemodel tussen deze scholen, de ouders, Pajopower en Educatief Centrum De Paddenbroek kunnen de scholen op een unieke manier energie besparen.

"Als Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn, moeten we ook het energieverbruik van de scholen aanpakken," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). "De Vlaamse overheid investeert slechts beperkt in het verduurzamen van de scholen. Investeringen in de verduurzaming van de schoolgebouwen betekenen nochtans belangrijke financiële besparingen voor de scholen. Via het innovatieve klimaatproject ‘Energieke scholen’ zetten Pajotse scholen alvast een flinke stap vooruit’.

Meuleman besluit: “Door dit voorbeeld te volgen zou de Vlaamse regering samen met ouders en scholen kunnen investeren in een klimaatneutrale toekomst van alle scholen in Vlaanderen. Dit kan een flinke bijdrage zijn aan het halen van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse regering zichzelf voorop gesteld heeft. Daarom zal Groen in het Vlaams parlement een resolutie indienen die dit systeem uitbreidt tot heel Vlaanderen."

Groen Oudenaarde voert actie tegen zwerfvuil

Groen Oudenaarde voert actie tegen zwerfvuil 15 feb, 2017 Lees voor

"Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel", zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. "Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Met een opmerkelijke actie voerden enkele landbouwers aangesloten bij het Algemeen Boerensundicaat (ABS) en Groen Oudenaarde actie tegen zwerfvuil. ‘We zijn het echt grondig beu’ getuigen landbouwer Eric Botteldoorn en zijn vrouw Annita. ‘Bermen, weides en akkers liggen steeds weer vol met zwerfvuil. Blikjes, PET-flessen, glas, kattebakvulling, en zelfs slachtafval… Het is een smet op ons landschap en het vervuilt het milieu, maar voor ons landbouwers is dat ook een economisch probleem. Het afval komt in de voedselketen van onze dieren terecht. Stukjes afval perforeren de maagwand of veroorzaken een bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil.’  Samen met Groen Oudenaarde dringen zij aan op een zwerfvuilactieplan.
 
‘Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel’ zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. ‘Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen.’
 
Groen vraagt dat het stadsbestuur van zwerfvuil een prioriteit maakt. ‘Met het voorjaar en de vele toertochten, wielerevenementen en rally’s in het verschiet zal de problematiek wellicht alleen maar toenemen,’ voorspelt Meuleman. ‘We hebben daarom een zwerfvuilactieplan opgemaakt dat we volgende week ter stemming op de gemeenteraad zullen voorleggen. We vragen in het plan dat de stad een affichecampagne lanceert ‘in mijn muil geen zwerfvuil’ om mensen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil voor landbouwdieren. Andere gemeentes hebben dit Oudenaarde al voorgedaan. We willen ook dat de stad werkt met straatvrijwilligers die hun straat of buurt proper houden in ruil voor logistieke ondersteuning en een kleine vergoeding. Bij evenementen moet de stad duidelijk afspraken met organisatoren en repressief optreden door bijvoorbeeld een waarborg in te houden als na een evenement de omgeving vuil wordt achtergelaten. Een mobiele camera kan overtreders vatten en zorgt voor een ontradend effect. En ook op vlak van sensibilisering, bijvoorbeeld via de scholen, kunnen nog stappen vooruit worden gezet.’
 
Daarnaast wil Meuleman ook dat de gemeenteraad  via een brief ondertekend door de voltallig gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, een signaal  aan minister Schauvliege geeft om dringend statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren. Groen zal daar in het parlement alvast een voorstel voor indienen.
 
‘Onze actie vandaag heeft een zeer groot draagvlak’, besluiten Botteldoorn en Meuleman in koor. ‘Zwerfvuil is een doorn in het oog van zoveel mensen. Het stadsbestuur kan gerust een tandje bij steken op vlak van preventie én handhaving. We hopen dat onze stem zal worden gehoord.’
 

CETA goedgekeurd, strijd voor rechtvaardiger Europees handelsbeleid gaat door

CETA goedgekeurd, strijd voor rechtvaardiger Europees handelsbeleid gaat door15 feb, 2017 Lees voor

Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en het grootste deel van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement keurde woensdag CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, goed. De Groenen stemden tegen. “Dit verdrag maakt democratie en welzijn ondergeschikt aan de wensen van multinationals”, stelt Groen-Europarlementslid Bart Staes. “In juli 2015 keurde hetzelfde EP nog een resolutie over TTIP goed, met daarin rode lijnen: een aantal zaken waarmee men niet akkoord zou kunnen gaan. Vele analyses door Europese en Canadese experten tonen dat enkele van die rode lijnen door CETA worden overschreden.  

Bart StaesEuropees parlementslid

De Europese Groenen zijn voorstander van internationale handel onder eerlijke en juridisch afdwingbare spelregels. Iedereen is het er wel over eens dat we globalisering meer moeten reguleren, maar CETA doet net het tegenovergestelde door juist overheden te beperken in het beleid dat ze kunnen maken. De afspraken in CETA die in het belang zijn van multinationals, zoals over hun markttoegang en investeerdersbescherming, zijn keihard afdwingbaar. Daartegenover staan boterzachte, vrijblijvende aanmoedigingen over duurzaamheid en werknemersrechten.
 
Staes: “De middenpartijen falen in de signalen van Brexit en Trump. En men gebruikt het zelfs om CETA door te drukken en onderbouwde bezwaren gewoon te negeren. Men haalt er onterecht het feit bij dat Canada zo op ons lijkt. De groenen steunden vandaag wél de goedkeuring van het Strategic Partnership met Canada goed, een bewijs dat ons verzet niets met een anti-Canadese houding te maken heeft. Maar CETA is onderhandeld door één van de meest neoliberale regering en, m.n. die van Stephen Harper, die Canada ooit had. De stemming vandaag geeft helaas wind in de zeilen van extreem-rechts en nationalisten die in de VS al de macht hebben gegrepen.”    
 
Bovendien zet de vergaande samenwerking over regelgeving en handelsbarrières met Canada een rem op de Europese bescherming van consumenten en het milieu. Door te streven naar zoveel mogelijk overeenstemming tussen Canadese en Europese regels bestaat het risico dat belangrijke debatten en overwegingen over (toekomstige) wetgeving in het algemeen belang zich verplaatsen van democratisch gelegitimeerde parlementen naar besloten werkgroepen, zoals het Joint Committee.
 
Staes: “CETA zal de onvrede over oneerlijke globalisering verder aanwakkeren. Dat is precies het verkeerde antwoord op het toenemende protectionisme en nationalisme in de wereld. Het Europese handelsbeleid moet mens en milieu voorop stellen om te zorgen dat iedereen profiteert van de wereldhandel.”
 
Nu het verdrag is goedgekeurd door het Europees Parlement zal het overgrote deel van CETA voorlopig worden toegepast met uitzondering van enkele artikelen waaronder het omstreden arbitragemechanisme tussen investeerders en staten (ICS). Alleen als alle nationale parlementen van de 28 lidstaten hebben ingestemd kan CETA volledig en definitief in werking treden. Groene partijen in de Europese Unie zullen hun oppositie tegen dit akkoord voortzetten in de verschillende EU-landen.
 
De pan-Europese strijd tegen CETA en TTIP is een belangrijke en historische ontwikkeling. Dat is goed voor het democratische debat en voor de democratische betrokkenheid van burgers en de civiele samenleving.  Staes: “Ik liet in de plenaire vergadering een deel zien van de handtekeningen van de 3,5 miljoen mensen die zich verzetten tegen CETA. Het is slechts een fractie van de miljoenen mensen die hebben gedemonstreerd tegen CETA. En dan zijn er nog de 150.000 mensen die bezwaar aantekenden tegen elke vorm van private arbitrage, hooghartig genegeerd door de Europese Commissie, en de ruim 2000 gemeenten en regio’s die zich CETA- en TTIP-vrij hebben verklaard.”

Groen vraagt om een actuadebat in het Vlaams parlement en een commissie die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren

Groen vraagt om een actuadebat in het Vlaams parlement en een commissie die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren14 feb, 2017 Lees voor

"Groen vraagt dat het Vlaams parlement woensdag een actualiteitsdebat houdt over de excessen in intercommunales en andere tussenstructuren. We vragen ook dat het parlement een commissie opricht die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren". Dat verklaart Groen-fractieleider Björn Rzoska dinsdag.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Het feit dat 85% van de tussenstructuren de regels van het Vlaams decreet niet volgt, is onaanvaardbaar. De buitensporige vergoedingen en de extra vergoedingen voor burgemeesters en schepenen moeten aangepakt worden. De praktijken in de intercommunales en andere tussenstructuren moeten plaats maken voor een ander, eerlijker en transparanter bestuur", zegt Rzoska.

Daarom legt Groen morgen een voorstel voor om een parlementaire commissie de opdracht te geven de regels veel strenger te maken. Die commissie moet zich buigen over een hele reeks thema's en met strengere regels komen, zegt Björn Rzoska: "De afschaffing van de extra vergoedingen van schepenen en burgemeesters. Hoe alle tussenstructuren onder de controle van het Vlaams decreet brengen? Hoe ervoor te zorgen dat de tussenstructuren en intercommunales veel opener en transparanter werken en democratisch gecontroleerd worden? Het aantal mandaten en de vergoedingen moeten drastisch ingeperkt worden".

"Het parlement is er al in geslaagd op andere thema's op een goede manier tot gedragen standpunten te komen. Denk bijvoorbeeld aan de afspraken over het klimaat en deradicalisering. Alle partijen doen nu voorstellen. De burger verwacht dat er concrete maatregelen komen en strengere regels. Daarom doet Groen dit voorstel om er meteen werk van te maken", legt Rzoska uit.

'Het Vlaams parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen en met een verstrenging van de spelregels het vertrouwen in het politieke bestel herstellen', besluit Björn Rzoska.

Pagina's