Nieuwsoverzicht Groen

Sociaal Europa van de Europese Commissie is te vrijblijvend

Sociaal Europa van de Europese Commissie is te vrijblijvend26 apr, 2017 Lees voor

De Europese Commissie presenteerde vandaag twee voorstellen voor een socialer Europa: een Europese pijler van sociale rechten en een toekomstvisie op de sociale dimensie van de Europese Unie. Voor de Europese Groene fractie is de aanpak van sociale onzekerheid een van de meest urgente opdrachten voor de Europese Unie. “Het is daarom goed dat de Europese Commissie een lijn uitzet, maar het ontbreekt op pijnlijke wijze aan kritische zelfreflectie op de sociale gevolgen van het huidige Europese beleid,” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes stelt dat het vandaag gepresenteerde lijstje met vrijblijvende sociale principes Europa niet socialer maakt. Er zijn heel concrete stappen nodig. Het ontbreekt hier aan zelfreflectie op het huidige economische beleid dat een sociaal Europa in de weg staat. “De EU kan nationale welvaartsstaten beschermen en versterken door de begrotingsregels van de eurozone te herzien, door macht van financiële markten te beperken, door belastingontwijking écht aan te pakken, door meer fiscale harmonisatie in plaats van concurrentie én door het handelsbeleid in dienst van de minst welvarende mensen te stellen. Maar op al deze terreinen geeft de Europese Commissie totaal niet thuis.”

De Europese Commissie van Juncker presenteerde vandaag zijn beloofde ‘pijler van sociale rechten’ waarin twintig principes zijn vastgelegd op het terrein van de arbeidsmarkt, lonen, sociale zekerheid, huisvesting, emancipatie, armoedebestrijding en pensioenen. “Anders dan de titel doet voorkomen zijn het echter geen keiharde rechten die Europese burgers kunnen afdwingen. Het zijn vooral lidstaten die dit beleid kunnen en moeten vormgeven,” aldus Staes, die er op wijst dat dit kan leiden tot de klacht dat de EU veel belooft maar te weinig levert en zo de euroscepsis versterkt. “Dat dit een recept voor rampen à la Brexit is, zo nu toch zo langzamerhand moeten zijn doorgedrongen in de Berlaymont!?”

Liever hadden de Groenen gezien dat de Europese Commissie meer concrete wetsvoorstellen had gepresenteerd. Het vandaag gelanceerde voorstel om Europeanen recht te geven op tien dagen vaderschapsverlof en vier maanden betaald ouderschapsverlof is daar een goed voorbeeld van. De Groenen hebben zich in 2010 reeds hardgemaakt voor een ruimere verlofregeling voor alle Europese ouders. Veel nationale regeringen lagen toen dwars en eurocommissaris Timmermans trok het voorstel uiteindelijk in.

Samen met de socialer pijler, presenteerde de Commissie vandaag ook een sociale toekomstvisie voor 2025 die voortvloeit uit de vijf EU-toekomstscenario’s die Juncker eerder dit jaar presenteerde. Daarin laat de Commissie zien wat de verschillende toekomstscenario’s zouden betekenen voor sociaal beleid. Hoewel hierin inzichtelijk wordt welke concrete sociale gevolgen integratie of desintegratie van de EU zouden kunnen hebben, ontbreekt ook in dit document zelfreflectie over welke sociale effecten het begrotings-, economisch en handelsbeleid hebben.

Lees hier de groene analyse van de sociale pijler.

 

Gebruik glyfosaat moet meteen verboden worden

Gebruik glyfosaat moet meteen verboden worden 26 apr, 2017 Lees voor

De Vlaamse regering heeft daarnet geantwoord op de vraag van Groen-parlementslid Bart Caron dat ze het gebruik van glyfosaat (Roundup) “aan banden zal leggen” voor particulieren. “Dat is een stapje vooruit”, antwoordde Bart Caron. Hij roept de regering op om verder te gaan en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen te verbieden tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product.

Bart CaronVlaams parlementslid

Het antwoord op de vraag werd woensdagnamiddag gegeven door minister Hilde Crevits (CD&V) door de afwezigheid van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

“Als ‘aan banden leggen’ betekent dat er een verbod komt is dat een goede eerste stap. Maar de regering moet ook het voorzichtigheidsprincipe hanteren voor de professionele gebruikers. En zeker voor het eigen gebruik. De regering-Bourgeois moet het gebruik meteen verbieden, in afwachting tot de resultaten van de Europese studie. Ze mag niet het risico nemen dat er nog gevaarlijke stoffen gebruikt worden tijdens de loop van de Europese studie”, legt Caron uit.

Groen vraagt ook dat de Vlaamse regering een duidelijk signaal geeft naar de gemeenten die nog steeds pesticiden gebruiken. Sinds 1 januari 2015 geldt in principe een verbod op gebruik van pesticiden voor de gemeenten(herbiciden voornamelijk om onkruid te verdelgen). Ook De Lijn, NMBS, Wegen en Verkeer, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen in principe geen pesticiden meer gebruiken.

Maar in een rapport “Pesticidenreductie bij openbare besturen 2015” dat de VMM publiceerde, blijkt dat, met uitzondering van 87 gemeenten die een nulgebruik rapporteerden, alle openbare besturen in 2015 nog pesticiden gebruikten. 198 gemeenten en 22 andere openbare dienstverleners vroegen een afwijking aan van de verplichting tot nulgebruik.

“De verhoopte grote sprong voorwaarts in de daling van het pesticidegebruik bleef dan ook uit in 2015. Glyfosaat bleef de meest populaire pesticide: 65% van het totale pesticidegebruik door openbare besturen. In 2015 werd nog zo’n 5.804,5 kg glyfosaat gebruikt. De Vlaamse regering moet van de gemeenten en de betrokken instellingen een update vragen en eisen dat het gebruiken van deze gevaarlijke stoffen stopt”, besluit Caron.

Michel en Bourgeois moeten dringend meer samenwerken

Michel en Bourgeois moeten dringend meer samenwerken26 apr, 2017 Lees voor

Het Overlegcomité tussen de federale regering en de regio’s verliep vandaag erg moeizaam en woelig. De federale regering verwijt de Vlaamse regering dat ze het begrotingstraject in gevaar brengt. Ondertussen zijn de regio’s ook misnoegd over het nationale investeringsplan van premier Charles Michel (MR). Voor Groen moet dat gekrakeel en geruzie nu maar eens ophouden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Beide regeringen hebben een gelijkaardige samenstelling. Dan moet het toch lukken om normaal met elkaar samen te werken? Michel en Bourgeois moeten dat dringend meer doen, zodat zulke belangrijke dossiers gedeblokkeerd geraken”, stellen fractieleiders Kristof Calvo en Bjorn Rzoska.

Vlaanderen houdt investeringen zoals Oosterweel buiten de begroting. Maar daardoor komt het budgettair traject van België in gevaar, vindt de federale regering. Rzoska roept de Vlaamse regering al langer op om eerlijk te zijn inzake Oosterweel: “Nu treedt zelfs premier Michel ons bij in de kritiek dat Bourgeois droomt als hij denkt dat hij Oosterweel uit de begroting kan houden. De Vlaamse Regering bouwt luchtkastelen en stuurt de factuur naar de gewone burger. Benieuwd of de Minister-President dit kan blijven ontkennen. Dit is slecht bestuur”.

Waar zeker meer samenwerking noodzakelijk is, is rond het aangekondigde nationaal investeringsplan. In de Kamer maakt Ecolo-Groen met een traject rond Be.Invest al een tijdje een speerpunt van zo’n plan. “Voorlopig is er eigenlijk nog niets. De door Michel 30 miljard aangekondigde investeringen is vooral recyclage. Zonder duidelijke visie en ambitie. Terwijl ons land snakt naar zo’n gedragen toekomstplan. Het is logisch en noodzakelijk dat hierrond wordt samengewerkt, maar dan moet iedereen dat ook willen”, aldus Calvo. 

 

Meer ambitie nodig in sociale woningbouw

Meer ambitie nodig in sociale woningbouw26 apr, 2017 Lees voor

Groen vraagt meer ambitie in sociale woningbouw. “Goed dat minister Homans vorig jaar investeerde in sociale woningbouw, maar het is niet goed genoeg. Vandaag staan er nog steeds meer dan 100.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. En nog steeds zijn de dure huurprijzen een van de redenen dat veel mensen in armoede terecht komen. Het is dus nog steeds alle hens aan dek om voor alle Vlamingen een betaalbaar dak boven het hoofd te kunnen verkrijgen,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Minister Homans zorgde vorig jaar voor 4000 extra woningen en 4000 renovaties in sociale woningbouw. “Goed dat minister Homans investeert in sociale woningen, maar er is meer ambitie nodig. De problemen op de huurmarkt vandaag zijn nog steeds erg groot. Meer dan 100.000 Vlamingen wachten nog steeds op een sociale woning. Bovendien neemt het aantal wachtenden alleen maar verder toe.”

Bovendien vallen de voorbije jaren steeds meer Vlamingen in armoede omwille van de dure huurprijzen. “Vooral eenoudergezinnen zitten op het einde van de maand krap bij kas, en kunnen de hoge huurprijzen niet langer ophoesten. Het is een almaar groeiend probleem waar minister Homans als minister van wonen maar ook als minister van armoedebestrijding dringend aan tegemoet moet komen,” aldus Moerenhout.

“Er ligt nog steeds veel werk op de plan voor minister Homans om de rest van Europa bij te benen. Vlaanderen heeft 6 procent aan sociale woningen op de totale woningmarkt, terwijl het Europees gemiddelde zich op 18 procent bevindt. Daarmee scoort Vlaanderen het laagste in Europa. Deze achterstand moet dringend bijgebeend worden.”

 

Björn Rzoska: “Minister-president, schiet niet op de klokkenluider, maar pak probleem bij wortel aan”

Björn Rzoska: “Minister-president, schiet niet op de klokkenluider, maar pak probleem bij wortel aan”22 apr, 2017 Lees voor

Vlaams fractieleider Björn Rzoska is teleurgesteld in de reactie van Minister-President Geert Bourgeois (N-VA): “Hij schiet op de klokkenluider in plaats van het probleem van politieke benoemingen en vergoedingen ten gronde aan te pakken. Met N-VA ging het allemaal anders zijn. Maar vandaag verdedigt Bourgeois het huidige systeem. De enige juiste reactie was om dit ernstig te nemen en orde op zaken te stellen.”

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Wat de zaak nog erger maakt, is dat minister-president Bourgeois bevestigt dat de zitpenningen werden geïndexeerd. Rzoska: “Voor alle werknemers voerde N-VA een indexsprong door, maar de vergoedingen van de politiek benoemden worden wel geïndexeerd. Ook dit moet worden aangepakt.”

“De minister-president moet maatregelen nemen en de wildgroei aan vergoedingen aanpakken. Maar Bourgeois schiet op de klokkenluider. Dat is gewoon een manier om de aandacht af te leiden en niks te doen. Daarmee verdedigt Bourgeois het onverdedigbare. Iemand die deugdelijk bestuur hoog in het vaandel voert, zou dit onderzoek als een wake-up call moeten zien. De regering-Bourgeois zou meteen in actie moeten schieten voor meer transparantie, minder mandaten en het stoppen van politieke benoemingen. Bourgeois kan dat makkelijk doen want die Vlaamse agentschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van de Vlaamse overheid”, zegt de fractieleider van Groen.

“Maar de Vlaamse minister-president kiest er blijkbaar voor om het probleem te ontkennen. Bourgeois steekt zijn kop in het zand. Dat is zijn keuze. Maar de N-VA beloofde heel wat anders in de verkiezingscampagne van 2014. Toen beloofde N-VA om te stoppen met benoemen van mensen op basis van hun lidkaart. Door mee te doen aan die benoemingen, is de N-VA helemaal een traditionele partij geworden. Het is net dat systeem dat de anti-politiek voedt. Zolang de regering-Bourgeois niet voor eigen deur veegt, zal ze nooit geloofwaardig zijn op het vlak van fatsoenlijk bestuur”, besluit Rzoska.

Met politieke benoemingen werd N-VA helemaal een traditionele partij

Met politieke benoemingen werd N-VA helemaal een traditionele partij22 apr, 2017 Lees voor

Uit een onderzoek van Groen blijkt dat de N-VA zich de laatste jaren stevig heeft binnengewerkt in de raden van bestuur van Vlaamse Agentschappen. Politici en kabinetschefs van de N-VA verdienen er, bovenop hun wedde, bedragen tot duizenden euro bruto extra per jaar. Dat heeft Groen-fractieleider Björn Rzoska ontdekt in documenten die hij opvroeg bij de Vlaamse regering.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“De N-VA dropte een hele resem van haar mandatarissen en medewerkers op sleutelposities in de raden van bestuur. Bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), bij vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaamse Energiebedrijf, bij De Vlaamse Waterweg en tientallen andere instellingen: overal duiken namen op van mensen die met de N-VA gelinkt zijn, op een N-VA-kabinet werken of op een N-VA-verkiezingslijst stonden”, legt Björn Rzoska zaterdag uit.

"De Vlaamse regering moet onmiddellijk de belofte van 1/3 onafhankelijke bestuurders invoeren, want langs een achterpoortje zijn nog tientallen politieke benoemingen gebeurd. Er is een totaal gebrek aan regels en plafonds voor vergoedingen bij de Vlaamse agentschappen, die nochtans rechtstreeks van de Vlaamse overheid afhankelijk zijn. De bedragen voor vergaderingen variëren van agentschap tot agentschap, en lopen op tot 600 euro per vergadering. Verschillende kabinetscheffen verdienen vaak aardig bij als bestuurder of regeringscommissaris”, stelt Björn Rzoska vast in de documenten.

“Waarom moeten mensen die uit hoofde van hun functie op een kabinet worden ‘afgevaardigd’, nog extra worden vergoed? Een gewone werknemer krijgt toch ook geen extraatje als zijn/haar baas vraagt om naar een vergadering buiten het bedrijf te gaan?”, vraagt Björn Rzoska.

"In de intercommunales legt de Vlaamse regering de vergoedingen terecht aan banden, maar in haar eigen agentschappen past ze dezelfde regels amper toe. Zolang de regering-Bourgeois niet voor eigen deur veegt, zal ze nooit geloofwaardig zijn op het vlak van fatsoenlijk bestuur”, zegt Rzoska.

“Met het uitdelen van politieke postjes aan mensen met een N-VA-lidkaart brak de N-VA met haar verkiezingsbelofte dat ze de politieke benoemingen ging stoppen. Zo is ze helemaal een traditionele partij geworden”, stelt de fractieleider van Groen vast: “Na 10 jaar in de Vlaamse regering blijkt de ‘kracht van verandering’ vooral de kracht van zelfbediening”.

Schauvliege wordt ‘minister van Boskap’

Schauvliege wordt ‘minister van Boskap’ 21 apr, 2017 Lees voor

“Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur. De uitbreiding van transportbedrijf Essers gaat over 20 voetbalvelden bosoppervlakte. De beslissing van minister Joke Schauvliege is dus barslecht", reageert Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag meteen op het nieuws dat Schauvliege de milieuvergunning heeft bevestigd. 

Johan DanenVlaams parlementslid Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

"Groen vindt het belangrijk dat bedrijven jobs creëren in Limburg. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bedrijven uitbreiden kan op industrieterreinen, en hoeft niet in een bosgebied. Leegstaande industrieterreinen zijn er genoeg in de buurt: het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare. Daarnaast zijn er honderden hectares beschikbare industriegrond”, benadrukt Johan Danen. 

“Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden. Natuur en toerisme zijn, samen met economie, net de grootste troeven van onze provincie. Schauvliege en de regering-Bourgeois hebben nooit alternatieven voor de uitbreiding van Essers willen onderzoeken. Er rust dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van minister Schauvliege. Ze zou de minister van Natuur moet zijn. Maar ze is nu definitief de Minister van Boskap”, besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

Dag van de aarde 2017

Dag van de aarde 2017

Samen dragen we zorg voor onze planeet. Ook dit jaar grijpen we de dag van de aarde aan om onze bedreigde bijen te steunen. Groen verdeelt 1.000 gratis zakjes bio akkerbloemzaden. Met elk zakje kan je 10 m² inzaaien. Te zaaien tot en met de maand mei. Bestel nu je gratis bio zaden via onderstaand formulier. Een zakje per adres.

Dit eenjarige mengsel bevat verschillende wilde bloemen en oude cultuurplanten zoals blauwe lupine, gele mosterd, phacelia, boekweit, incarnaatklaver, zomeradonis of kooltje vuur, bolderik, goudsbloem, korenbloem, echte kamille, klaproos, blauwmaanzaad, lijmkruid, vlas en koekruid.

Voornaam * Naam * Straat * Nummer * Bus Postcode * Gemeente * E-mailadres * GSM Jouw reactie Ik blijf op de hoogte Ik schrijf mij in voor de wekelijkse e-zine met onze meest gedeelde links. Ik wil lid worden van Groen. Ik ben al lid van Groen.

Gegevens voor lidmaatschap

Genderidentiteit * Man Vrouw Ander Geboortedatum * Een geldige geboortedatum is in het formaat "dd-mm-yyyy" Type lidmaatschap * Individueel standaard lid: € 10 Co-lidmaatschap: € 20 (vanaf twee personen op een adres) Solidariteitstarief: € 1 Solidariteitstarief comfort: € 30 (je wil Groen financieel steunen) Solidariteitstarief deluxe: € 50 (je wil Groen extra financieel steunen om sterker te worden) Het eerste lopende jaar is je lidmaatschap gratis. Vanaf het daaropvolgende jaar betaal je de vermelde tarieven.

Wens je meerdere personen uit je gezin lid te maken of andere huisgenoten, vul dan hieronder de namen, geboortedata en e-mailadressen van de andere leden in (vanaf 14 jaar):

Gegevens andere leden Jong Groen lidmaatschap * Ja, graag. Neen, bedankt. Ik ben jonger dan 33 en wil ook meteen gratis lid worden van Jong Groen.

Wens je toch al meteen een lidmaatschapsbijdrage te betalen, schrijf dan het juiste bedrag over op rekeningnummer BE46 8939 4403 9936 (BIC: VDSPBE91) van Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel; met vermelding van je naam en geboortedatum in het veld mededeling. Je geeft er ons meer wind mee in de zeilen. Bedankt!

Groen reikt trofee voor werkbaar werk uit

Groen reikt trofee voor werkbaar werk uit20 apr, 2017 Lees voor

De manier waarop we werken verandert razendsnel: het moet langer, flexibeler, sneller. Tegelijk vallen steeds meer werknemers ziek uit. Heel veel bedrijven en organisaties beseffen dat het zo niet verder kan. Zij begrijpen dat gelukkige en gezonde werknemers de sleutel tot succes zijn. Daarom doen ze hun best om een omgeving te creëren waar iedereen op zijn best kan functioneren. Groen wilt deze doeners in de bloemetjes zetten. Daarom reikt de partij een trofee voor werkbaar werk uit aan een bedrijf dat een voortrekkersrol speelt op gebied van anders en leefbaar werken.

Evita WillaertFederaal parlementslid

Evita Willaerts, Kamerlid voor Groen, is dag in dag uit bezig rond werkbaar werk. Ze legt minister van Werk Kris Peeters regelmatig het vuur aan de schenen over loopbanen en werk, en over het uitblijven van een écht beleid rond werkbaar werk. Het aantal mensen met een burn-out in België is torenhoog en stijgt nog elk jaar. De situatie wordt stilaan onhoudbaar.

Uit de bedrijfswereld komen echter wel impulsen voor verandering. Daarom vindt Willaert het belangrijk om de bedrijven die nu al hun schouders onder werkbaar werk zetten, te belonen. Groen liet haar achterban bedrijven en organisaties nomineren voor de trofee voor werkbaar werk. Willaert gaat nu op bezoek bij zeven van deze genomineerden en luistert hoe zij de uitdagingen rond werkbaar werk aanpakken. Op Facebook en Twitter brengt ze verslag uit van haar bezoeken. Iedereen kan nu, nog tot en met 26 april, stemmen op zijn of haar favoriet via www.groen.be/werkbaarwerk

 

Stem nu

Een op vijf patiënten kent rechten niet

Een op vijf patiënten kent rechten niet18 apr, 2017 Lees voor

Een op de vijf patiënten weet niet eens dat er zoiets is als 'patiëntenrechten'. Dat blijkt uit een rondvraag van het Vlaams Patiëntenplatform. Vijftien jaar na de invoering van de wet pleit Groen nu voor een update.

 

 

Anne DedryFederaal parlementslid

Je medisch dossier inkijken, een second opinion vragen, zelf je arts kiezen, kwaliteitsvolle zorg krijgen: het zit allemaal verankerd in de wet patiëntenrechten, die exact vijftien jaar geleden werd ingevoerd. De wet kwam er op aansturen van toenmalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Groen). Vandaag pleit haar partij voor een dringende update.

"Het blijft een goeie wet", benadrukt Groen-Kamerlid Anne Dedry. "Maar er zijn een aantal lacunes. Zo stellen we vast dat vijftien jaar later zowel patiënten als hulpverleners de patiëntenrechten nog steeds onvoldoende kennen."

Een rondvraag van het Vlaams Patiëntenplatform bij 1.406 personen leert inderdaad dat heel wat patiënten geen benul hebben van wat ze precies mogen eisen in het dokterskabinet. Een op de vijf weet zelfs niet dat er patiëntenrechten bestaan. En van diegenen die ze wel kennen, geeft bijna 70 procent toe dat ze er onvoldoende over weten.

"Trouwens, niet alleen de patiënten kennen de wet onvoldoende", zegt Dedry. "Onderzoek uit 2006 gaf aan dat vier op de tien artsen slechts matig vertrouwd zijn met de wet patiëntenrechten. Bijna 30 procent van de dokters bleek er weinig tot niets over te kennen." Ook de klachtenbemiddeling kan beter. Uit het jaarverslag van de federale ombudsdienst blijkt dat in 2015 er 792 klachten waren, een stijging van 14 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar amper 35 procent van de klachten die deze dienst bereiken, worden daadwerkelijk behandeld. De rest valt buiten hun bevoegdheid.

 

De federale ombudsdienst moet noodgedwongen het merendeel van de klachten doorsturen naar de ziekenhuizen zelf, waar lokale ombudsdiensten zich erover ontfermen. "Dat is veel te onduidelijk", vindt Dedry. "Vaak weten mensen niet eens dat er een ombudsdienst bestaat. Laat staan dat ze het verschil kennen tussen federale en lokale ombudsdiensten. Er zou één duidelijk aanspreekpunt moeten komen." Dat die lokale ombudsmannen- of vrouwen gewone medewerkers zijn van het ziekenhuis, komt volgens haar ook de onafhankelijkheid niet ten goede. Bovendien kunnen ombudsdiensten op dit moment niet meer doen dan bemiddelen. Komt er geen vergelijk, dan zit er voor patiënten in sommige gevallen niets anders op dan naar de rechter te stappen. "Dat de dialoog primeert, is een goede zaak", vindt Dedry. "We moeten zeker niet evolueren naar Amerikaanse toestanden, waar bij het minste of geringste een rechtszaak wordt gestart."

 

Afdwingbaarheid

 

Maar in sommige gevallen moet de wet patiëntenrechten afdwingbaar worden, vindt de politica. "Om inzage te krijgen in je medisch dossier, bijvoorbeeld. Nu merken we nog te vaak dat het patiënten onmogelijk wordt gemaakt om hun eigen dossier in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Dat is onaanvaardbaar." Om die reden dient Anne Dedry na het paasreces een resolutie in om de wet patiëntenrechten aan te passen. Daarin pleit ze onder meer voor een onafhankelijke klachtencommissie die - indien nodig - sancties kan opleggen. Of minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dit initiatief steunt, is voorlopig onduidelijk. Haar kabinet was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Wel zou ze in het verleden al hebben aangegeven dat er een betere definiëring moet komen van 'kwaliteit van zorg'.

Dit artikel verscheen in De Morgen op 18 april 2017

Belgische regering moet oproep om hertelling referendum steunen

Belgische regering moet oproep om hertelling referendum steunen17 apr, 2017 Lees voor

Groen reageert erg bezorgd op het resultaat van het Turkse referendum en waarschuwt voor de uitholling van de Turkse democratie en rechtsstaat. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

 “De uitslag is zo nipt dat uit respect voor de democratie en Turkse bevolking de vraag voor een hertelling ernstig moet genomen worden”, stelt buitenlandspecialist Kamerlid Wouter De Vriendt op het fel gecontesteerde en historische referendum. “Een hertelling met onafhankelijke waarnemers is noodzakelijk, net als een ernstig onderzoek naar alle indicaties van verkiezingsfraude. Groen vraagt dat de Belgische regering  en premier Michel deze positie verdedigen in Europa."

Ondanks de overweldigende ja-campagne van Erdogan is de voorlopige uitslag bijzonder nipt. Het neen-kamp is veel groter dan werd voorspeld en haalt de meerderheid in de grote steden en de kustregio. Dit is een hoopgevend signaal maar toont ook de verdeeldheid van Turkije aan. Het armere en conservatieve binnenland stemt voor, al de rest is tegen. De Vriendt: “Deze verdeeldheid moet aanleiding geven tot grote voorzichtigheid: we mogen het neen-kamp nu niet in de steek laten.”

De Vriendt: “Vanuit  België en de Europese Unie moet een duidelijk signaal komen: onder het huidige regime kan Turkije geen lid worden en is er nood aan terughoudendheid en kritische reflex bij het afsluiten van deals met Erdogan. Geen business as usual. Ee regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan niet zomaar een partner zijn van de Europese Unie.

 

Nood aan structureel beleid, niet aan losse flodders om burn-outs tegen te gaan

Nood aan structureel beleid, niet aan losse flodders om burn-outs tegen te gaan14 apr, 2017 Lees voor

Groen is ongerust over het gebrek aan echte beleidsmaatregelen om het historisch hoog aantal langdurig zieken in ons land drastisch te doen dalen. N-VA lanceerde in dat verband het idee om mensen met een burn-out ‘even elders te laten werken’. “Een burn-out zal niet genezen door de persoon in kwestie enkele uurtjes op een andere werkvloer te laten meedraaien. Wat wél werkt is in kaart brengen welke werkgerelateerde factoren tot burn-out geleid hebben en die aanpakken,” stelt Groen-kamerlid Evita Willaert. Ze nodigt N-VA kamerlid Jan Spooren uit om samen op bedrijfsbezoek te gaan en daar de problematiek ten gronde te bestuderen.

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Willaert kijkt met lede ogen naar het gebrek aan structureel beleid: “De ideetjes van N-VA zijn niet onderbouwd, niet efficiënt en niet structureel. Eventjes ergens anders meedraaien terwijl er op de huidige werkplek niets verandert brengt geen zoden aan de dijk en ontslaat bovendien de werkgever van diens verantwoordelijkheid om aanpassingen door te voeren. Het wordt hoog tijd dat de regering eindelijk doelstellingen formuleert om het aantal slopende jobs naar beneden te halen, en aan bedrijven en organisaties een kader en begeleiding aanbiedt om de omslag te maken naar meer werkbaar werk.”

 

Willaert ziet wel goede bedoelingen in het voorstel van Jan Spooren en nodigt hem uit om samen een aantal bedrijven te bezoeken en inspiratie op te doen vanop de werkvloer. “Er zijn al heel wat pioniers op dat vlak, echte doeners die in hun bedrijf of organisatie de handen uit de mouwen steken om die omslag te maken. Daarom reiken wij in het kader van 1 mei een trofee werkbaar werk uit, als erkenning voor het vele werk dat gelukkig wel al op het terrein gebeurt. Ik nodig collega Spooren uit om volgende week samen met mij inspiratie op te doen door mee op werkbezoek te gaan bij de bedrijven en organisaties die genomineerd zijn voor onze trofee. Dan zal hij ongetwijfeld met veel betere voorstellen op de proppen kunnen komen", besluit Willaert. 

Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië

Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië13 apr, 2017 Lees voor

Volgens een rapport van Human Rights Watch loopt in Tsjetsjenië een brutale campagne tegen homoseksuele mannen. De autoriteiten sporen homo’s actief op, en martelen de gevangenen. “Dit is heel ernstig. Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar. We verwachten een forse houding van de Europese Unie en van de Belgische staat ten aanzien van Tsjetsjenië. Diplomatiek als het kan, met sancties als het moet”, stellen Bart Staes (Europarlementslid Groen) en Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Volgens Staes moet er vanuit Europa een duidelijk signaal komen naar de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten. “Mensen die op arbitraire wijze gevangen zijn genomen moeten onmiddellijk in vrijheid gesteld worden. De overheden moeten ook concrete en afdoende maatregelen nemen om LGTB-mensen daadwerkelijk te beschermen. Rusland moet ook een officieel onderzoek opstarten naar degenen die deze misdrijven ten aanzien van LGTB-mensen begingen. De daders moeten voor de rechter gebracht worden,” aldus Staes. De groene fractie in het Europees Parlement agendeerde een debat over de wantoestanden in Tsjetsjenië voor de eerstkomende plenaire vergadering op 26 april.

 

Maar ook België moet positie innemen. “We moeten assertief reageren op deze walgelijke en mensonterende praktijken. Hier lauw op reageren zet de deur open voor andere gelijkaardige regimes om hun burgers als vuil te behandelen. En dat mogen we niet toestaan”, aldus De Vriendt. Hij roept minister Reynders op om een forser signaal te geven aan Moskou en Grozny. Verder vraagt De Vriendt dat Staatssecretaris Francken een bijzondere gevoeligheid toont voor wie als LGBT uit Tsjetsjenië in België aankomt. Vervolging wegens sexuele oriëntatie is immers een van de gronden op basis waarvan je volgens het internationaal recht bescherming kan krijgen.

 

PS en N-VA houden herziening Saoedi-Arabiëbeleid tegen

PS en N-VA houden herziening Saoedi-Arabiëbeleid tegen27 mrt, 2017 Lees voor

De resolutie van Ecolo-Groen waarin gepleit wordt om het handelsbeleid met Saoedi-Arabië fundamenteel te herzien wordt geblokkeerd door de Vlaamse en Waalse regering. In die resolutie wordt onder meer gepleit voor een verbod op wapenuitvoer naar dat land en voor een schorsing van alle handelsactiviteiten zolang het respect voor de mensenrechten niet fundamenteel verbetert. “PS en N-VA vormen een conservatie as voor wat onze relatie met Saoedi-Arabië betreft. Voor hen is het herbekijken van de handelsrelaties en de wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië blijkbaar geen optie”, stelt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). Ecolo-Groen roept Open VLD, MR en CD&V de krachten te bundelen tegen een verderzetting van het huidige beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië.

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

De resolutie die in Ecolo-Groen in het federale parlement indiende stootte op verzet van de meerderheidspartijen. De commissie besloot daarop het advies van de deelstaatparlementen in te winnen omdat een deel van de aanbevelingen in de resolutie deelstaatbevoegdheden betreffen. In het Waalse Parlement weigert men alvast het debat te voeren, in het Vlaams Parlement lijken meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD op de rem te staan. “Allerlei stoere verklaringen vanuit beide landsdelen zorgen er blijkbaar niet voor dat de wapenuitvoer stopt. N-VA en PS laten de economische belangen van wapenleveringen duidelijk voorgaan op mensenrechten”, aldus De Vriendt.

 

Deze week moet het Vlaams Parlement een gelijkaardig advies geven. Ecolo en Groen zijn alvast benieuwd naar de houding van de Vlaamse meerderheidspartijen en zijn blij dat alvast Open VLD zich aansluit bij hun strijd voor mensenrechten, democratie en ontwikkeling. “Laat ons hopen dat de andere meerderheidspartijen volgen. Dit gaat over onze normen en waarden. Handel met een land dat terroristen financiert, een oerconservatieve islam exporteert en mensenrechten met de voeten treedt is wat ons betreft geen optie”, besluit De Vriendt.

Begrotingscontrole: goednieuwsshow regering heeft iets wereldvreemd

Begrotingscontrole: goednieuwsshow regering heeft iets wereldvreemd19 mrt, 2017 Lees voor

“Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake. De goednieuwsshow van de regering heeft iets wereldvreemd,” is het strenge oordeel van federaal fractieleider Kristof Calvo. In vergelijking met andere landen doen we het al jaren slecht op vlak van werkzaamheidsgraad, dalende koopkracht en economische groei. 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

De regering moet uit haar winterslaap ontwaken. Calvo: “Deze begroting is opnieuw een gemiste kans om gehoor te geven aan de brede roep om rechtvaardigheid die in onze samenleving weerklinkt. Als je echte verandering wil, dan moet je het belastingstelsel veranderen. Er is een meerderheid op straat en meerderheid in het parlement om eindelijk werk te maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens.” 

 

 

 

Ook het uitblijven van de rechtvaardige vennootschapsbelasting zal jobs kosten. “Dat bevestigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eerder in een interview in De Tijd. “Belangrijke hervormingen worden opnieuw op de lange baan geschoven. Dit is puur tijdsverlies en het zijn de burgers die de dupe zijn. Minder koopkracht en minder jobs zijn het pijnlijke gevolg.”

 

 

 

Groen roept premier Michel dan ook op zich aan zijn belofte te houden. “KMO’s en werknemers moeten minder worden belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen. Dat is de stap die nu gezet moet worden. We moeten onze welvaart samen maken en eerlijk delen. Onbegrijpelijk dat Michel hier zijn belofte laat varen”, aldus Calvo. 

Met eerlijke belastingen vermijd je onrechtvaardige facturen

Met eerlijke belastingen vermijd je onrechtvaardige facturen13 mrt, 2017 Lees voor

Uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) blijkt België het enige Europese land te zijn waar de gemiddelde koopkracht daalt. “Het recept van de regering Michel werkt niet. De gemiddelde Belg gaat er netto op achteruit. We bengelen achteraan in Europa. Dit is een wake-up call voor eerlijke fiscaliteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. Calvo roept premier Michel op om die belastinghervorming eindelijk in handen te nemen, zoals een tijd geleden beloofd.

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

 

Uit verschillende studies was al gebleken dat België het zwakke broertje aan het worden was in Europa. Daar waar de welvaart algemeen stijgt in Europa na de crisisjaren, stokte de Belgische groei het meest. “In vergelijking met andere landen doen we het al jaren slecht op vlak van werkzaamheidsgraad, koopkracht en economische groei. Na meer dan 2,5 jaar Michel is de conclusie: het werkt niet. Tijd voor een andere koers. Want het kan anders”, aldus Calvo.

 

Ecolo-Groen hamert nogmaals op de eis van een echte belastinghervorming. “Nu krijgt de gewone Belg overal de rekening gepresenteerd. Als je echte verandering wil, dan moet je het belastingstelsel veranderen en komen tot een samenleving waarin we welvaart samen maken en eerlijk delen. Het lijkt misschien onmogelijk maar dat is het niet. Er is een meerderheid op straat en een meerderheid in het parlement. Nog deze week schoof Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) de verlaging van de vennootschapsbelasting ook al op de lange baan. Het wordt tijd dat Michel ontwaakt uit zijn winterslaap”, besluit Calvo.

Elke scholier de kans geven een parlement te bezoeken

Elke scholier de kans geven een parlement te bezoeken13 mrt, 2017 Lees voor

In de Kamer komen jaarlijks bijna 35 000 mensen op bezoek, maar Groen-politicus Kristof Calvo wil dat aantal nog gevoelig opdrijven. Zijn ambitie? Ervoor zorgen dat elke jongere tijdens zijn schoolloopbaan eens een parlement bezoekt om kennis te maken met de politiek en de parlementaire democratie. 

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Het parlement is van en voor iedereen. Politiek neemt elke dag beslissingen die het leven van jonge mensen beïnvloeden. De werking van onze parlementaire democratie kan je maar echt ontdekken door eens op bezoek te komen. Zeker voor jongeren is zo’n bezoek erg nuttig. Ik ontvang zelf veel scholieren en dat zijn telkens ook voor mezelf erg inspirerende ontmoetingen”, vertelt de Groen-fractieleider, het jongste rechtstreeks verkozen Kamerlid ooit. 

 

Calvo vroeg cijfers op over de publiekswerking van het federaal parlement. In 2015 bezochten 34 583 landgenoten Kamer (18 601 bezoekers) en Senaat (15 982 bezoekers). Het grootste deel daarvan zijn scholieren en studenten (67%). 13% van de bezoekers zijn verenigingen, 9% bezoekt het parlement in het kader van een inburgeringstraject. Qua scholieren zijn de meeste bezoekers ASO-leerlingen in het secundair onderwijs (54%) en groepen lager onderwijs (21%). 

 

“Dat zijn al heel wat bezoekers, maar het kan nog beter. Ik denk dat we onszelf een ambitieuze doelstelling moeten stellen. Elke Belgische jongere moet tijdens zijn of haar parcours in het leerplichtonderwijs minstens één van onze parlementen bezoeken. Een samenwerkingsakkoord met de andere parlementen en de onderwijsnetten moet dat op termijn mogelijk maken”, legt hij uit in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

 

In de brief formuleert Calvo ook voorstellen om de publiekswerking nog te verdiepen met bijvoorbeeld met een studioruimte voor de bestaande programma’s met jongerenreporters of opleidingen journalistiek. Zijn voorstellen zullen worden besproken op het Bureau van de Kamer.

Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel

Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel15 feb, 2017 Lees voor

“Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Tijdens de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders in de Kamer, van vandaag zal de Ecolo-Groen fractie dit ook aankaarten naar aanleiding van de recente heisa rond de persoon van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en niemand verbiedt Bracke om stevig oppositie te voeren in Gent. Maar zijn optreden de laatste uren en dagen is echt weinig fraai. Wij gaan dit straks ook aankaarten want wij zijn daar zeer bezorgd over. Nu onze democratie toch wat in woelige tijden verkeert, hebben we een Kamervoorzitter nodig die aan de kar trekt en weet te verenigen”, legt Calvo uit.

 

 

 

Calvo hoopt dat ook de andere fracties vandaag een duidelijk signaal geven aan Bracke. “Net nu we over partijgrenzen heen moeten werken rond eerlijke en transparante politiek hebben we een sterke, gedragen parlementsvoorzitter nodig. Ik hoop dat iedereen dat vindt. Want het is ook voor iedereen, voor elke fractie, voor het hele parlement, belangrijk. Wij hopen dat Bracke dit ook tijdig inziet”, besluit Calvo.

 

 

 

Net vandaag buigt de conferentie van de voorzitters zich over het voorstel van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond maatregelen inzake politieke vernieuwing en good governance, zoals decumul en transparantie inzake bezoldigingen. “Dat werk moet meteen beginnen. Ook daarvoor rekenen we op de Kamervoorzitter”, besluit Calvo.

 

Publipart: "Morgen in de kamer al daad bij het woord voegen"

Publipart: "Morgen in de kamer al daad bij het woord voegen"14 feb, 2017 Lees voor

Morgen buigt de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders, zich een tweede keer over de vraag van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond politieke vernieuwing en good governance. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat er nu wel groen licht komt om samen aan nieuwe wetgeving te werken. “Het is goed dat partijen de voorbije 24 uur voorstellen hebben gedaan. Morgen is een kans om de daad bij het woord te voegen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

 

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Al voor Publipart, mede naar aanleiding van Publifin, pleitte Ecolo-Groen voor een federaal initiatief over partijgrenzen heen. Vorige week was nog niet duidelijk of alle partijen zo’n traject rond politieke vernieuwing wensten te starten. Calvo hoopt dat er nu wel consensus kan worden bereikt, nu ook in Vlaanderen zaken aan het licht zijn gekomen.

 

 

 

“Politieke vernieuwing, eerlijke politiek, daar is ook federaal heel wat werk rond te verrichten. Ecolo-Groen heeft veel voorstellen klaar, zelfs al een tijdje ingediend. Er is ons voorstel inzake decumul voor parlementsleden en een voorstel om ook alle bezoldigingen voor mandaten publiek te maken", legt hij uit.

 

 

 

Calvo kijkt ook uit naar de houding van N-VA en Kamervoorzitter Siegfried Bracke. “N-VA verwijt ons geheel ten onrechte antipolitiek. Burgemeesters die kaarten in de Kamer of het combineren van megavergoedingen, dàt voedt het wantrouwen. Met onze voorstellen willen we de politiek net eerlijker en geloofwaardiger maken.”

Nieuwe getuigenis Kazakhgate: "Opnieuw teken van invloed Chodiev op overheidsdiensten"

Nieuwe getuigenis Kazakhgate: "Opnieuw teken van invloed Chodiev op overheidsdiensten"30 jan, 2017 Lees voor

Met stijgende verbazing nemen Kristof Calvo (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo), leden van de commissie Kazakhgate, kennis van de verklaringen van twee wijkagenten van de politie van Waterloo, over de naturalisatie van miljardair Pathok Chodiev in 1996. Op basis van de gegevens van Staatsveiligheid hadden deze agenten een negatief advies opgemaakt, maar daar ging hun overste blijkbaar tegenin. Ecolo-Groen wil alle betrokkenen zo snel mogelijk voor de onderzoekscommissie laten brengen, inclusief toenmalig burgemeester Serge Kubla (MR).

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

 

“De getuigenissen van deze agenten gaan rechtstreeks in tegen hetgeen korpschef Vandewalle onder ede heeft verklaard in de onderzoekscommissie, woensdag laatstleden. Uit de nieuwe getuigenissen vandaag blijkt dat er wel degelijk druk is geweest van hogerhand om de naturalisatie, ondanks negatieve adviezen, inclusief van de Staatsveiligheid, te laten doorgaan. Dit kan niet zonder gevolg blijven”, stelt Kristof Calvo, fractieleider van Groen. Ecolo-Groen heeft reeds per brief de voorzitter van de commissie, Dirk Vandermaelen (SP.a), gevraagd om de korpschef opnieuw uit te nodigen, evenals voormalig burgemeester Kubla en de twee wijkagenten. De groenen willen verder dat alle relevante documentatie van de politie van Waterloo en het tribunaal van Nijvel uit de periode 1994 tot 1997 ter beschikking wordt gesteld van de onderzoeksrechter die de onderzoekscommissie begeleidt.

 

 

 

“De feiten die hier naar boven komen zijn ernstig. Het bewijst dat Pathok Chodiev al in de jaren negentig een enorme invloed had binnen overheidsdiensten als de Staatsveiligheid en de lokale politie. Deze feiten liggen aan de basis van Kazakhgate, een schandaal dat de geloofwaardigheid van de politiek in het gedrang brengt. Het is cruciaal dat alles boven water komt, en daarom moet de commissie Minnelijke Schikkingen hier gepast en ten volle op ingaan”, besluit Calvo. 

Pagina's