Nieuwsoverzicht Groen

Europees Parlement wil institutionele hervorming van de EU

Europees Parlement wil institutionele hervorming van de EU16 feb, 2017 Lees voor

De Europese Unie is in crisis. Het euroscepticisme groeit. Steeds meer mensen plooien terug op een eng-nationalistisch en protectionistisch gedachtengoed. Het is dus noodzakelijk na te denken over waar we met de EU heen willen. Het Europees Parlement stemde daarom vandaag het initiatiefrapport-Verhofstadt over de institutionele hervorming van de EU. Europees parlementslid Bart Staes, vindt dit een goede zaak: “Ook al ben ik het niet eens met alles wat in het verslag Verhofstadt staat, er staan goede voorstellen in richting een democratische herziening van de Verdragen, iets wat ik absoluut ondersteun."

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Ik ben uiterst kritisch over bepaald beleid van de EU en de richting die sommige mainstream partijen met de EU uit willen. Maar één zaak is duidelijk: we kunnen de financieel-economische crisis, de migratie- en vluchtelingenproblematiek, de grote sociale en ecologische uitdagingen en het terrorisme alleen succesvol aan door een gezamenlijke Europese aanpak. Het is dus goed dat het EP nadenkt over de toekomst van Europa.”

Het verslag Verhofstadt vormt een drieluik samen met 2 andere verslagen, één over de onderbenutte opties van het Verdrag van Lissabon en één over het pad naar een euro-begroting. Het voorstel van Verhofstadt wil een einde maken aan het “Europa à la carte”. Staes :”Ik ga akkoord dat een “Europa à la carte” waarbij de lidstaten enkel meewerken aan die onderdelen van Europees beleid als het hen uitkomt, niet wenselijk is. Ik ben het ook eens met de aanbeveling om de Europese Commissie af te slanken tot minder leden met 1 voorzitter en 2 vice-voorzitters verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Financiën. De Europese Commissie moet transformeren in het belangrijkste uitvoeringsorgaan.”

Staes ondersteunt ook het voorstel de maandelijkse verhuis van het EP naar Straatsburg te stoppen: “Ik zet mij al vele jaren in voor 1 zetel voor het Europees parlement.  De absurde en geldverslindende maandelijkse verhuis van het Parlement naar Straatsburg is incompatibel met zogenaamde leidersrol die Europa vertolkt op vlak van klimaat. Via deze maatregel kan het Parlement 20.000 ton minder CO2 uitstoten, wat gelijk staat aan 13.000 vluchten van Londen naar New York.” 

Verhofstadt stelt ook voor de Europese Raad en Raad van Ministers samen te voegen tot een Raad van Staten, wat in de toekomst de tweede Wetgevende Kamer moet worden. Ook zijn er nog andere voorstellen zoals de convergentiecode, die ervoor moet zorgen dat lidstaten op bepaalde vlakken naar elkaar toegroeien, en een eigen begroting voor eurolanden. Via deze institutionele hervormingen moet de EU in staat zijn in de toekomst efficiënter en effectiever te werk te gaan. Zeer positief noemt Staes het goedgekeurde groene voorstel om ook fiscale zaken zoals de strijd tegen belastingparadijzen en fiscale fraude op te nemen in het Europees verdrag.

Staes verwelkomt deze hervormingen, maar wijst er met klem op dat de hervormingsvoorstellen getuigen van een erg technocratische, wereldvreemde visie op de EU vanuit de ‘Brusselse bubble’. “De toekomst van Europa zal niet staan of vallen met het sleutelen aan structuren alleen. We zullen de burgers alleen voor Europa kunnen winnen met concreet beleid, met een wervende toekomstvisie én met overtuigende resultaten. Cruciaal daarbij is dat we af moeten van het ‘sluipend gif’ dat alle politieke beslissingen perverteert: de neoliberale ideologie. We moeten gaan voor een ander Europa, een Europa van Mens en Milieu, weg van Markt en Munt. Een Europa dat mensen beschermt, niet verdeelt. Gedaan dus met de steeds meer dominante neoliberale uitgangspunten van elk beleid. We moeten de participatie van burgers en de civiele samenleving vergroten, het recht op inspraak én meer transparantie over besluitvorming.”

Staes wijst nog op een ander probleem bij dit verslag: de voorgestelde discriminatie tussen Europarlementsleden onderling. Zo zouden bij beslissingen gelinkt aan de Eurozone, parlementsleden uit lidstaten die geen deel uitmaken van de Eurozone enkel een niet-bindend advies kunnen geven. Staes: “Dergelijk onderscheid tussen Europarlementsleden keur ik resoluut af. Wij als Parlementariërs vertegenwoordigen in eerste instantie alle EU burgers, en niet onze lidstaat. Op die manier creëer je een quasi negentiende-eeuwse situatie waarbij de verkozenen een bepaald kiesdistrict vertegenwoordigen.”

Groen vraagt dat Crevits het project 'Energieke scholen' in heel Vlaanderen uitrolt

Groen vraagt dat Crevits het project 'Energieke scholen' in heel Vlaanderen uitrolt17 feb, 2017 Lees voor

"Groen stelt voor dat milieuminister Hilde Crevits (CD&V) het voorbeeld van het klimaatproject 'Energieke scholen' dat in provincie Vlaams-Brabant loopt, uitbreidt naar heel Vlaanderen. Dit project is uniek en een test-case mét resultaat" zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vrijdag bij de voorstelling van het project.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

4 op de 10 scholen in Vlaanderen heeft nog geen dubbel glas. Een grote meerderheid van de scholen geeft aan dat hun energiekosten te hoog zijn. Veel scholen hebben echter onvoldoende middelen om de nodige renovaties te doen. “De nood is dus hoog. De verduurzaming van alle scholen in Vlaanderen moet een topprioriteit worden,” aldus Meuleman.

“Het coöperatief model van de Energieke Scholen dat in Vlaams-Brabant werkt, bewijst zijn nut”, gaat Meuleman verder. “Crevitsmoet ondersteuningssubsidies bieden aan scholen in de andere provincies die zich ook zo willen organiseren.”
De provincie Vlaams-Brabant startte met het project 'Energieke scholen'. Het O.L.V.-Instituut van St.-Genesius-Rode, het Don Bosco-instituut van Halle, de Freinetschool ‘De Boomhut’ in Alsemberg en de vrije en gemeentelijke kleuter- en lagere scholen van Gooik doen alvast mee. Via een coöperatiemodel tussen deze scholen, de ouders, Pajopower en Educatief Centrum De Paddenbroek kunnen de scholen op een unieke manier energie besparen.

"Als Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn, moeten we ook het energieverbruik van de scholen aanpakken," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). "De Vlaamse overheid investeert slechts beperkt in het verduurzamen van de scholen. Investeringen in de verduurzaming van de schoolgebouwen betekenen nochtans belangrijke financiële besparingen voor de scholen. Via het innovatieve klimaatproject ‘Energieke scholen’ zetten Pajotse scholen alvast een flinke stap vooruit’.

Meuleman besluit: “Door dit voorbeeld te volgen zou de Vlaamse regering samen met ouders en scholen kunnen investeren in een klimaatneutrale toekomst van alle scholen in Vlaanderen. Dit kan een flinke bijdrage zijn aan het halen van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse regering zichzelf voorop gesteld heeft. Daarom zal Groen in het Vlaams parlement een resolutie indienen die dit systeem uitbreidt tot heel Vlaanderen."

Groen Oudenaarde voert actie tegen zwerfvuil

Groen Oudenaarde voert actie tegen zwerfvuil 15 feb, 2017 Lees voor

"Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel", zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. "Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Met een opmerkelijke actie voerden enkele landbouwers aangesloten bij het Algemeen Boerensundicaat (ABS) en Groen Oudenaarde actie tegen zwerfvuil. ‘We zijn het echt grondig beu’ getuigen landbouwer Eric Botteldoorn en zijn vrouw Annita. ‘Bermen, weides en akkers liggen steeds weer vol met zwerfvuil. Blikjes, PET-flessen, glas, kattebakvulling, en zelfs slachtafval… Het is een smet op ons landschap en het vervuilt het milieu, maar voor ons landbouwers is dat ook een economisch probleem. Het afval komt in de voedselketen van onze dieren terecht. Stukjes afval perforeren de maagwand of veroorzaken een bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil.’  Samen met Groen Oudenaarde dringen zij aan op een zwerfvuilactieplan.
 
‘Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel’ zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. ‘Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen.’
 
Groen vraagt dat het stadsbestuur van zwerfvuil een prioriteit maakt. ‘Met het voorjaar en de vele toertochten, wielerevenementen en rally’s in het verschiet zal de problematiek wellicht alleen maar toenemen,’ voorspelt Meuleman. ‘We hebben daarom een zwerfvuilactieplan opgemaakt dat we volgende week ter stemming op de gemeenteraad zullen voorleggen. We vragen in het plan dat de stad een affichecampagne lanceert ‘in mijn muil geen zwerfvuil’ om mensen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil voor landbouwdieren. Andere gemeentes hebben dit Oudenaarde al voorgedaan. We willen ook dat de stad werkt met straatvrijwilligers die hun straat of buurt proper houden in ruil voor logistieke ondersteuning en een kleine vergoeding. Bij evenementen moet de stad duidelijk afspraken met organisatoren en repressief optreden door bijvoorbeeld een waarborg in te houden als na een evenement de omgeving vuil wordt achtergelaten. Een mobiele camera kan overtreders vatten en zorgt voor een ontradend effect. En ook op vlak van sensibilisering, bijvoorbeeld via de scholen, kunnen nog stappen vooruit worden gezet.’
 
Daarnaast wil Meuleman ook dat de gemeenteraad  via een brief ondertekend door de voltallig gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, een signaal  aan minister Schauvliege geeft om dringend statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren. Groen zal daar in het parlement alvast een voorstel voor indienen.
 
‘Onze actie vandaag heeft een zeer groot draagvlak’, besluiten Botteldoorn en Meuleman in koor. ‘Zwerfvuil is een doorn in het oog van zoveel mensen. Het stadsbestuur kan gerust een tandje bij steken op vlak van preventie én handhaving. We hopen dat onze stem zal worden gehoord.’
 

CETA goedgekeurd, strijd voor rechtvaardiger Europees handelsbeleid gaat door

CETA goedgekeurd, strijd voor rechtvaardiger Europees handelsbeleid gaat door15 feb, 2017 Lees voor

Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en het grootste deel van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement keurde woensdag CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, goed. De Groenen stemden tegen. “Dit verdrag maakt democratie en welzijn ondergeschikt aan de wensen van multinationals”, stelt Groen-Europarlementslid Bart Staes. “In juli 2015 keurde hetzelfde EP nog een resolutie over TTIP goed, met daarin rode lijnen: een aantal zaken waarmee men niet akkoord zou kunnen gaan. Vele analyses door Europese en Canadese experten tonen dat enkele van die rode lijnen door CETA worden overschreden.  

Bart StaesEuropees parlementslid

De Europese Groenen zijn voorstander van internationale handel onder eerlijke en juridisch afdwingbare spelregels. Iedereen is het er wel over eens dat we globalisering meer moeten reguleren, maar CETA doet net het tegenovergestelde door juist overheden te beperken in het beleid dat ze kunnen maken. De afspraken in CETA die in het belang zijn van multinationals, zoals over hun markttoegang en investeerdersbescherming, zijn keihard afdwingbaar. Daartegenover staan boterzachte, vrijblijvende aanmoedigingen over duurzaamheid en werknemersrechten.
 
Staes: “De middenpartijen falen in de signalen van Brexit en Trump. En men gebruikt het zelfs om CETA door te drukken en onderbouwde bezwaren gewoon te negeren. Men haalt er onterecht het feit bij dat Canada zo op ons lijkt. De groenen steunden vandaag wél de goedkeuring van het Strategic Partnership met Canada goed, een bewijs dat ons verzet niets met een anti-Canadese houding te maken heeft. Maar CETA is onderhandeld door één van de meest neoliberale regering en, m.n. die van Stephen Harper, die Canada ooit had. De stemming vandaag geeft helaas wind in de zeilen van extreem-rechts en nationalisten die in de VS al de macht hebben gegrepen.”    
 
Bovendien zet de vergaande samenwerking over regelgeving en handelsbarrières met Canada een rem op de Europese bescherming van consumenten en het milieu. Door te streven naar zoveel mogelijk overeenstemming tussen Canadese en Europese regels bestaat het risico dat belangrijke debatten en overwegingen over (toekomstige) wetgeving in het algemeen belang zich verplaatsen van democratisch gelegitimeerde parlementen naar besloten werkgroepen, zoals het Joint Committee.
 
Staes: “CETA zal de onvrede over oneerlijke globalisering verder aanwakkeren. Dat is precies het verkeerde antwoord op het toenemende protectionisme en nationalisme in de wereld. Het Europese handelsbeleid moet mens en milieu voorop stellen om te zorgen dat iedereen profiteert van de wereldhandel.”
 
Nu het verdrag is goedgekeurd door het Europees Parlement zal het overgrote deel van CETA voorlopig worden toegepast met uitzondering van enkele artikelen waaronder het omstreden arbitragemechanisme tussen investeerders en staten (ICS). Alleen als alle nationale parlementen van de 28 lidstaten hebben ingestemd kan CETA volledig en definitief in werking treden. Groene partijen in de Europese Unie zullen hun oppositie tegen dit akkoord voortzetten in de verschillende EU-landen.
 
De pan-Europese strijd tegen CETA en TTIP is een belangrijke en historische ontwikkeling. Dat is goed voor het democratische debat en voor de democratische betrokkenheid van burgers en de civiele samenleving.  Staes: “Ik liet in de plenaire vergadering een deel zien van de handtekeningen van de 3,5 miljoen mensen die zich verzetten tegen CETA. Het is slechts een fractie van de miljoenen mensen die hebben gedemonstreerd tegen CETA. En dan zijn er nog de 150.000 mensen die bezwaar aantekenden tegen elke vorm van private arbitrage, hooghartig genegeerd door de Europese Commissie, en de ruim 2000 gemeenten en regio’s die zich CETA- en TTIP-vrij hebben verklaard.”

Groen vraagt om een actuadebat in het Vlaams parlement en een commissie die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren

Groen vraagt om een actuadebat in het Vlaams parlement en een commissie die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren14 feb, 2017 Lees voor

"Groen vraagt dat het Vlaams parlement woensdag een actualiteitsdebat houdt over de excessen in intercommunales en andere tussenstructuren. We vragen ook dat het parlement een commissie opricht die strengere regels uitvaardigt voor alle tussenstructuren". Dat verklaart Groen-fractieleider Björn Rzoska dinsdag.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Het feit dat 85% van de tussenstructuren de regels van het Vlaams decreet niet volgt, is onaanvaardbaar. De buitensporige vergoedingen en de extra vergoedingen voor burgemeesters en schepenen moeten aangepakt worden. De praktijken in de intercommunales en andere tussenstructuren moeten plaats maken voor een ander, eerlijker en transparanter bestuur", zegt Rzoska.

Daarom legt Groen morgen een voorstel voor om een parlementaire commissie de opdracht te geven de regels veel strenger te maken. Die commissie moet zich buigen over een hele reeks thema's en met strengere regels komen, zegt Björn Rzoska: "De afschaffing van de extra vergoedingen van schepenen en burgemeesters. Hoe alle tussenstructuren onder de controle van het Vlaams decreet brengen? Hoe ervoor te zorgen dat de tussenstructuren en intercommunales veel opener en transparanter werken en democratisch gecontroleerd worden? Het aantal mandaten en de vergoedingen moeten drastisch ingeperkt worden".

"Het parlement is er al in geslaagd op andere thema's op een goede manier tot gedragen standpunten te komen. Denk bijvoorbeeld aan de afspraken over het klimaat en deradicalisering. Alle partijen doen nu voorstellen. De burger verwacht dat er concrete maatregelen komen en strengere regels. Daarom doet Groen dit voorstel om er meteen werk van te maken", legt Rzoska uit.

'Het Vlaams parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen en met een verstrenging van de spelregels het vertrouwen in het politieke bestel herstellen', besluit Björn Rzoska.

Pioniert Brussel met genderneutrale toiletten?

Pioniert Brussel met genderneutrale toiletten?11 feb, 2017 Lees voor

Transpersonen mijden vaak openbare toiletten door lastige opmerkingen of vreemde blikken. Bruno De Lille, Brussels parlementslid voor Groen, heeft een resolutie ingediend om daar komaf mee te maken. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Diverse samenleving

Transpersonen mijden vaak openbare toiletten door lastige opmerkingen of vreemde blikken. Bruno De Lille, Brussels parlementslid voor Groen, heeft een resolutie ingediend om daar komaf mee te maken. 

“Transpersonen krijgen geregeld te maken met vervelende opmerkingen over hun aanwezigheid in het “foute” hokje, waardoor ze zich er vaak onprettig voelen,” zegt Brussels fractieleider Bruno De Lille. “Dit heeft psychologische gevolgen, zoals een negatief zelfbeeld, maar kan ook lichamelijke ongemakken veroorzaken omdat ze het toiletbezoek uitstellen.”

Problematisch, want uit onderzoek blijkt dat minstens 130.000 Vlamingen zich niet helemaal of helemaal niet thuis voelen in het hokje van hun geboortegeslacht.

De Lille wil aan die groep transpersonen tegemoet komen. Daarom heeft hij in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een voorstel ingediend om “alle toiletten in openbare gebouwen en tijdens openbare evenementen genderneutraal te maken.”

“We kiezen dus niet voor aparte toiletten voor transpersonen omdat dit stigmatiserend kan overkomen”, zegt de volksvertegenwoordiger. “In tegenstelling tot de Vlaamse overheid die momenteel wel voor deze optie kiest; zij stelt toiletten voor personen met een beperking open voor transpersonen. Het risico bestaat dat transpersonen onder maatschappelijke druk dan verplicht worden enkel nog deze toiletten te gebruiken. Dat lijkt mij niet wenselijk.”

De slag om het toilet

Publieke wc’s zijn een soort icoon geworden van de strijd voor meer rechten voor de transgendergemeenschap. In de VS is vorig jaar een heuse juridische wc-slag ontstaan nadat de staat North Carolina een wet invoerde die bepaalde dat transpersonen naar de wc moeten die past bij het geslacht dat op hun geboortecertificaat staat. President Barack Obama mengde zich in het debat. De federale overheid vroeg scholen om iedereen toe te laten tot het toilet naar keuze. Maar twaalf staten sleepten de overheid voor de rechter. Ze claimen dat ze moeten kunnen opleggen wie welk toilet gebruikt ‘om vrouwen en kinderen te beschermen’.

Geslachtsspecifieke toiletten afschaffen, zoals De Lille ook voorstelt, zou discussie en gescheld vermijden. Iedereen zou naar een genderneutraal toilet gaan. Die optie krijgt steeds meer ingang. In onder andere San Francisco en New York zijn de publieke toiletten ondertussen uniseks. Ook Oxford University en steeds meer Nederlandse scholen en gemeenten voorzien in genderneutrale toiletten. 

De Lille: “Heel wat onaangepast gedrag tegenover transpersonen komt voort uit onwetendheid. Veel mensen kennen er geen, of denken er geen te kennen, en gedragen zich daardoor onwennig of bang tegenover hen. Om tot een normalisering te komen is het belangrijk dat deze groep zichtbaarder wordt. Door bijvoorbeeld op openbare toiletten systematisch aan te geven dat mensen die mogen gebruiken naargelang hun genderidentiteit maakt men de aanwezigheid van transpersonen op een vanzelfsprekende manier zichtbaar. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Dit is een mooie gelegenheid om alvast op het vlak van gendergelijkheid een voortrekkersrol op te nemen.”

 

Transparantie essentieel onderdeel van hervorming intercommunales

Transparantie essentieel onderdeel van hervorming intercommunales12 feb, 2017 Lees voor

“Groen staat voor een eerlijke en transparante politiek. Absolute duidelijkheid over mandaten van politici is daar een essentieel onderdeel van”, reageert Björn Rzoska (fractieleider Vlaams Parlement) op het voorstel om totale openheid te creëren over de mandaten van politici bij intercommunales. Groen roept op tot een totale openheid rond de mandaten, en een decumul bij uitvoerende mandaten. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Onze voorstellen van deze week omtrent decumul in het parlement kaderen in dat streven naar een zuivere en ethische politiek. We reiken de hand naar andere partijen om dit samen te doen”, vult voorzitster Meyrem Almaci aan. “Zuivere en ethische politiek is essentieel om het vertrouwen met de burger te versterken. Binnen Groen is transparantie daarover al altijd de regel. We zijn vragende partij om het systeem van intercommunales te hervormen. Daar hebben we in het Vlaamse parlement al voorstellen voor ingediend”, aldus Rzoska. “Privatiseren zorgt net voor minder transparantie in intercommunales. Voor ons is transparantie net cruciaal bij het hervormen daarvan.”

“Warme sanering voor boeren oké, maar wel op een duurzame manier graag”

“Warme sanering voor boeren oké, maar wel op een duurzame manier graag”10 feb, 2017 Lees voor

Net als Groen kiest de Boerenbond nu voor een warme sanering waarbij noodlijdende boeren vrijwillig versneld hun bedrijfsvoering kunnen stopzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen. “Tot daar de gelijkenis met het voorstel van Groen. Een handrem om de groei van de veestapel te vermijden ontbreekt echter volledig in hun plan. Dit is fout beleid waar niemand beter van wordt, dom zowel op economisch als ecologisch vlak”, analyseert Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

De aanhoudende economische crisis in de veehouderij zorgt op dit moment voor een stille, maar kille sanering in de sector. “Tot die conclusie komt nu ook de Boerenbond in haar actieplan voor de veehouderij[    [ https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/actieplan-voor-de-vl..., maar lijkt in haar voorstel blind voor de economische en ecologische realiteit waar de sector mee geconfronteerd wordt”, reageert Groen-parlementslid Bart Caron.

Net als Groen kiest de Boerenbond nu voor een warme sanering waarbij noodlijdende boeren vrijwillig versneld hun bedrijfsvoering kunnen stopzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen. “Tot daar de gelijkenis met het voorstel van Groen. Een handrem om de groei van de veestapel te vermijden ontbreekt echter volledig in hun plan. Dit is fout beleid waar niemand beter van wordt, dom zowel op economisch als ecologisch vlak”, analyseert Bart Caron: “Enkel als de veestapel duurzaam daalt zal dit een effect hebben op de prijs die de boer ontvangt voor zijn product. Bovendien hebben Europa en België ambitieuze klimaat- en milieudoelen aangenomen, ook voor de landbouwsector. Overbemesting zorgt voor vervuiling van de bodem, de lucht en het water. Met efficiëntere voeders en stalsystemen alleen gaan we die doelstellingen niet halen. Daarom zal ook een globale daling van de veestapel politiek bespreekbaar moeten worden”.

Vervolgens wil de Boerenbond inzetten op export van bulkproducten. “Waar moeten we die extra exportmarkten dan vinden? Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud van de voedselbehoefte van elke Belg. 87% van onze vleesproductie gaat rechtstreeks op de vrachtwagen richting buitenland”, merkt Caron op.

Ook in onze buurlanden kiezen steeds meer consumenten voor een maaltijd met minder of zonder vlees. Het verre buitenland dan? Wereldwijd zal de vleesconsumptie inderdaad toenemen, vooral Azië, Sub-Sahara-Afrika en het Midden-Oosten zijn groeimarkten. Maar is vliegtuigen charteren voor de vleesexport naar die landen echt de ideale toekomst? Het is ook risicovol. De wereldmarktprijs voor vlees zal in de komende jaren wellicht dalen door schaalvergroting en lage kosten in het buitenland. “Weinig waarschijnlijk dat onze Vlaamse boeren hiermee kunnen concurreren”, aldus Caron.
 
Ten slotte pleit Boerenbond voor extra promotiecampagnes voor vleesconsumptie. Eerst de cijfers: zowat 60% van de promotiebudgetten dat de overheid uittrekt voor voedsel gaat nu al naar reclamecampagnes voor vlees- en zuivelproducten, dik 12 miljoen euro. Een fiks bedrag: het bedrag voor de gezondheidsdoelstelling ‘evenwichtiger eten’ ligt lager dan dat voor vleespromotie. Groenten en fruit moeten het stellen met 2,5 miljoen, Bio met 0,6 miljoen.
Vreemd, want zowel in eigen land als in de buurlanden is er een trend naar minder vlees eten. We eten meer groenten en fruit. Dat is gezonder. En goed voor het klimaat. En dat is hoognodig want de Belgen zitten met gemiddeld 164 gram vlees en vis per dag nog altijd op 60% meer dan de maximale hoeveelheid die aanbevolen is voor de gezondheid.

“Een actieplan voor de toekomst van de landbouw is dringend. Maar een landbouwmodel dat inzet op een exportgerichte strategie die produceert aan de laagste prijs degradeert boeren tot dagloners in dienst van veevoedergiganten en slachthuizen. Dat is niet ons toekomstbeeld”, zegt Bart Caron.

Groen kiest ervoor de huidige crisismaatregelen voor de noodlijdende veehouderij te heroriënteren. In 2016 ging meer dan 30 miljoen euro Vlaams geld naar versnipperde en dure maatregelen, die hoogstens tijdelijk soelaas brengen. Ondanks deze maatregelen slagen veel boeren er niet in hun schuldeisers te betalen.
“Groen wil deze middelen inzetten voor die bedrijven die de steun het hardst nodig hebben in functie van de stopzetting of omvorming van hun bedrijf. Door tegelijkertijd de mestrechten van deze bedrijven uit de markt te halen zorgen we ervoor dat de veestapel duurzaam daalt. Een sociaal verantwoorde uitweg voor noodlijdende boeren die ook goed is voor consument en milieu”, besluit Caron. 

Bart Caron
Vlaams parlementslid

Recht op propere lucht: Groen eist meer kordate aanpak

Recht op propere lucht: Groen eist meer kordate aanpak09 feb, 2017 Lees voor

"Groen dient in het Vlaams parlement een resolutie in met een actieplan voor zuivere lucht. We dringen aan op structurele maatregelen. De steeds weerkerende fijn-stofpieken tonen dat het zo niet verder kan". Dat zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman naar aanleiding van de nieuwe overschrijding donderdag van de informatiedrempel voor fijn stof in Vlaanderen.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Vooral de concentratie aan hele kleine stofdeeltjes piekt de laatste dagen. En dat is slecht nieuws. Want juist die hele kleine deeltjes dringen diep door in onze longen en uiteindelijk in ons bloed en zijn erg gevaarlijk voor onze gezondheid.

"Dit jaar alleen al hebben we al 19 keer de daggrensoverschrijdingen voor PM2,5 overschreden en het jaar is nog maar 40 dagen bezig", zegt Elisabeth Meuleman.

De fijnstofconcentratie (PM2,5) piekte op 22 januari op 74 µg/m³ (in Antwerpen werden metingen gedaan van 77 µg/m³, in Roeselare zelfs 91 µg/m³). "Daarmee hing er die dag bijna evenveel fijn stof in de lucht dan tijdens een gemiddelde dag in Peking (85 µg/m³)", zegt Meuleman.

Ook de vervuiling met stikstofoxiden is erg hoog en dat al sinds het begin van dit jaar. Vooral op drukke verkeersaders in Brussel en Antwerpen worden regelmatig piekconcentraties van 130 tot 150 µg/m³ gemeten.

Het beleid moet forser inzetten op de twee factoren, verkeer en verwarming, stelt de resolutie van Groen. "Groen vraagt dat er in alle centrumsteden lage emissiezones met dezelfde regels worden ingevoerd, met voldoende sociale begeleidende maatregelen zoals een gratis buspas voor wie een oudere vervuilende auto heeft, of steun voor de installatie van roetfilters voor vervuilende dieselwagens", zegt Meuleman.

"Daarnaast vinden we dat het niet langer kan dat zowat de helft van alle houtkachels die op de markt zijn, de veilige normen voor de gezondheid overschrijden", merkt Meuleman op: "De Vlaamse overheid moet bijkomend steun geven aan wie vervuilende kachels vervangt door properder verwarmingssystemen".

Groen wil met de resolutie ook het debat ten gronde aangaan over de normen voor gezonde lucht. "Alle experten vertellen ons dat de Europese normen te slap zijn en dat we beter de strengere normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie zouden overnemen", zegt Elisabeth Meuleman. "In dat geval zouden de informatie- en alarmdrempels vlugger overschreden worden en maatregelen zo sneller van toepassing worden".

Elisabeth Meuleman besluit: "De laatste weken ademen we bijna permanent vuile lucht in. Maar slechts sporadisch geeft de overheid advies om minder hout te verbranden of minder snel met de auto te rijden. We willen met Groen absoluut de kaart trekken van structurele, permanente oplossingen. Want elke Vlaming heeft recht op zuivere lucht".

Maatregel tegen plastic zakken: "Goede stap voor de natuur en onze gezondheid"

Maatregel tegen plastic zakken: "Goede stap voor de natuur en onze gezondheid"09 feb, 2017 Lees voor

Groen reageert positief op de aankondiging van minister van Milieu Joke Schauvliege om verdere stappen te zetten in het bannen van alle plastic wegwerpzakken. Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska donderdag in een reactie.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Het is een goede eerste stap. Plastic zakjes komen in de vuilzak terecht en worden dan verbrand. Of ze komen in de natuur terecht. De hele kleine plastic deeltjes komen dan in de zee, en via de vissen in ons eten terecht. Voor het milieu en de gezondheid van de mensen is het dus nodig om van plastic over te schakelen op nylon of katoen, of stevige herbruikbare zakken", zegt Rzoska.
 
"De plastic zakjes worden trouwens al veel minder gebruikt dan enkele jaren geleden. De meeste supermarkten zijn al overgeschakeld en geven geen wegwerpzakjes meer aan de kassa. Ook voor de vervanging van de dunnere zakjes aan de groen- en fruitafdeling lopen proefprojecten om die te vervangen door herbruikbare zakjes. En ook voor de dikkere plastic zakken is een herbruikbare tas een valabal alternatief. Schauvliege moet dus voluit gaan richting een volledige ban op wegwerpzakken", zegt Rzoska.
 
"70 procent van de Vlamingen gebruiken trouwens al herbruikbare tassen, dat blijkt ook uit het grote afvalonderzoek van Radio 2. De supermarkten zijn er klaar voor en de Vlamingen ook. De minister moet gewoon een budget voorzien voor informatie en communicatie voor de kleinere winkeliers. In Wallonië en Brussel is die beslissing al genomen. Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen volgt. Het is dus het goede moment voor minister Schauvliege om verdere stappen te zetten naar een gezonder leefmilieu en gezondere vissen", besluit Rzoska. 

Europese civiele samenleving schiet te hulp in strijd tegen glyfosaat

Europese civiele samenleving schiet te hulp in strijd tegen glyfosaat08 feb, 2017 Lees voor

Een nieuw hoofdstuk in de strijd om het giftige chemische middel glyfosaat te verbieden begint vandaag. Een groep ngo’s en milieuverenigingen waaronder Greenpeace, PAN en Friends of the Earth, lanceren een Europees Burgerinitiatief om het gebruik van glyfosaat in Europa te verbieden. Voor Bart Staes, Groen Europarlementslid, komt deze petitie geen dag te vroeg: “Dit wordt ongetwijfeld een succes en het kan de Europese Commissie alleen maar stimuleren om onze volksgezondheid beter te beschermen.”

Bart StaesEuropees parlementslid

De vergunning voor het gebruik van glyfosaat is omstreden en kreeg in juni 2016 na een intensieve campagne door de Groenen een voorlopige verlenging van slechts 18 maanden van de Europese Commissie (in plaats van de eerst voorgestelde 15 jaar). De Groenen juichen dit burgerinitiatief toe als voorbeeld van een gezonde democratische werking. Staes: “Het is goed om te zien dat zoveel Europese organisaties zich verzetten tegen het gebruik van glyfosaat. Dit burgerinitiatief zal een stem geven aan zij die zich al bewust zijn van de schadelijke effecten van glyfosaat en tegelijk vele anderen informeren over de impact van deze stof op onze leefomgeving en gezondheid ”.

Om effect te hebben moet een burgerinitiatief binnen één jaar 1 miljoen handtekeningen verzamelen uit minimaal 7 lidstaten. Per lidstaat is een minimum aantal geregistreerde handtekeningen nodig gebaseerd op het aantal zetels in het Europees Parlement. Voor België zijn er dat 15.750.

Via dit burgerinitiatief zullen burgers uit de hele unie hun opinie kunnen geven over dit dossier. Naast het verbod op glyfosaathoudende onkruidverdelgers als RoundUp en het aan banden leggen van pesticidegebruik in Europa, is Staes vooral blij met de tweede eis van het burgerinitiatief: “Via een herziening van de toelatingsprocedure van actieve stoffen in pesticiden kunnen we in de toekomst garanderen dat de wetenschappelijke evaluaties uitsluitend gebaseerd zijn op gepubliceerde studies”.

Een jaar geleden publiceerden de groenen een overzicht van 7 redenen waarom de EU best glyfosaat zou verbieden: naast schadelijke effecten voor de gezondheid en ecosystemen, bestaan er ook problemen met betrekking tot transparantie in de Europese vergunningprocedure. Staes en drie groene collega’s zijn reeds enkele maanden in een juridische strijd met EFSA verwikkeld, voor volledige toegang tot al de wetenschappelijke gegevens waarop die instantie een oordeel velt.

Groen Oudenaarde werkt dierenwelzijnplan uit

Groen Oudenaarde werkt dierenwelzijnplan uit Lees voor

Het stadsbestuur van Oudenaarde stelde op vraag van Groen een schepen voor Dierenwelzijn aan. Om hem een duwtje in de rug te geven, werkten ze vanuit de oppositie een dierenwelzijnplan uit.

'We vragen onder andere een dierenpolitie', licht Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman toe. 'Daarnaast willen we een meldpunt voor klachten over dierenmishandeling en verwaarlozing. Ook het zwerfkattenbeleid moet aangepakt worden en er zijn meer uitlaatplaatsen en speelweides voor honden nodig. Tot slot moet het bestuur alle kansen geven aan initiatiefnemers van een dierenasiel in Oudenaarde.'

Veel voorstellen werden positief onthaald. De schepen voor Dierenwelzijn beloofde om de nodige middelen te voorzien in de begroting en zo snel mogelijk al een aantal maatregelen te nemen. Elisabeth: 'We zijn erg tevreden met de goede samenwerking met het stadsbestuur.'

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Feiten
 • 06 feb 2017
 • Oudenaarde
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Tienen kiest voor zone 30

Tienen kiest voor zone 30 Lees voor

Al elf jaar strijdt Groen Tienen voor een zone 30 in hun stad. Nu heeft de gemeenteraad het voorstel unaniem goedgekeurd.

De strijd begon al in 2005, toen Tom Roovers zijn schouders onder een zone 30 zette. Het werd zelfs één van de speerpunten van de campagne voor de lokale verkiezingen in 2006 en 2012.

'Nu, liefst elf jaar later, heeft de gemeenteraad de zone 30 unaniem goedgekeurd', vertelt Tom verheugd. Intussen is hij schepen van Mobiliteit in Tienen.

De zone 30 is voor hem een logische keuze. 'In een historisch stadscentrum kan je onmogelijk overal gescheiden fietspaden aanleggen. De straten zijn daarvoor te smal. En als je voetgangers- en fietsverkeer niet kan scheiden van het gemotoriseerd verkeer, dan moet de snelheid naar beneden. Dat zegt elke verkeerskundige.'

Te veel mensen lieten in Tienen de fiets staan omdat het te gevaarlijk was met al die auto's. 'Die vicieuze cirkel kunnen we nu eindelijk doorbreken', weet Tom. 'Bovendien wordt de situatie ook veel duidelijker. Op de vesten mag je 50 kilometer per uur rijden en daarbinnen is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Met de zone 30 wordt Tienen aangenamer én veiliger.'

Tom Roovers Feiten
 • 06 feb 2017
 • Tienen
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Maak van de Koninklijke tuin een publiek park

Maak van de Koninklijke tuin een publiek park06 feb, 2017 Lees voor

Wordt de Koninklijke tuin in Laken binnenkort publiek toegankelijk? Als het van Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) afhangt in elk geval wel.  “Mensen hebben nood aan groene ruimte in de stad.” In bepaalde armere zones van de stad is er zeer weinig groen. Eén van die zones is gelegen in Laken. “Daar is al een gigantisch grote groene ruimte: de Koninklijke tuin met een oppervlakte van 186 hectare. Of het equivalent van 250 voetbalterreinen.”

Annemie MaesBrussels parlementslid

Wordt de Koninklijke tuin in Laken binnenkort publiek toegankelijk? Als het van Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) afhangt in elk geval wel.  “Mensen hebben nood aan groene ruimte in de stad.” In bepaalde armere zones van de stad is er zeer weinig groen. Eén van die zones is gelegen in Laken. “Daar is al een gigantisch grote groene ruimte: de Koninklijke tuin met een oppervlakte van 186 hectare. Of het equivalent van 250 voetbalterreinen.”

Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) houden een vurig pleidooi om de Koninklijke tuin in Laken publiek toegankelijk te maken. “In de Brusselse kanaalzone bedraagt de gemiddelde oppervlakte openbaar groen 0,5 m2. Dat is schadelijk. We weten dat groene ruimte onmisbaar is voor mensen hun fysieke en mentale gezondheid.” Daarom ijveren Groen en Ecolo voor meer openbaar groen. 

De hoofdstad van Europa

Hoewel het Brussels gewest over relatief veel groen beschikt, valt op hoe ongelijk verdeeld de groene ruimte precies. Vooral het centrum met de kanaalzone oogt zeer grijs.  “Het is een arme en dichtbevolkte zone in de stad. De mensen die er wonen hebben net als iedereen recht op meer groen.” Precies daarom opent de Koninklijke tuin in Laken perspectief. Het geeft de mensen  uit de omgeving de kans om te genieten van de natuur. 

Daarnaast zou meer groen ook het algemeen beeld van Brussel ten goede komen. “Meer en meer steden kiezen ervoor om meer parken en bomen aan te leggen, speelruimte voor kinderen te voorzien en vrije recreatiemogelijkheden te creëren. Brussel kan als hoofdstad van Europa eigenlijk niet achterblijven.”

Noorse Koninklijke familie

De groenen vonden een inspirerend voorbeeld in Oslo. Daar maakt de Noorse koninklijke familie er alvast geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen. Hun recht op privacy wordt er uiteraard gerespecteerd en hun veiligheid evenzeer gegarandeerd. “Als we het Noorse voorbeeld volgen, heeft Brussel er alvast een fantastische nieuwe groene zone bij,” besluit een enthousiaste Maes. 

 

Slimme meters moeten er komen, maar niet op kosten consument

Slimme meters moeten er komen, maar niet op kosten consument02 feb, 2017 Lees voor

"De regering-Bourgeois moet goed nadenken over de manier waarop ze de slimme meters invoert. Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) moet ervoor zorgen dat een eventuele meerkost van de slimme meter niet op het bord van de gezinnen terechtkomt". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen donderdag. 

Johan DanenVlaams parlementslid

"Slimme meters hebben uiteraard een plaats in een toekomstgericht energiesysteem. Voor nieuwbouw zie ik niet meteen problemen. De prijs van een slimme meter is dezelfde als die van de klassieke meters. Voor wie een nieuw huis bouwt maakt dit dus weinig verschil. Maar dan moet Tommelein wel voor een goede prijs/kwaliteit kiezen", merkt Danen op: "De meters moeten er ook voor zorgen dat de consument goedkoper stroom kan afnemen en zo kan besparen op zijn factuur".

“Ook voor zonnepaneeleigenaars is een slimme meter een goede piste. Maar de regering van N-VA, CD&V en Open VLD moet er dan wel voor zorgen dat zonnepanelen interessant blijven door het prosumententarief af te schaffen en zonnepaneeleigenaars hun overschot aan stroom te laten verkopen", zegt energiespecialist Danen.

Groen-parlementslid Johan Danen: "Maar de vervanging van de bestaande oude meters voor de rest van de bevolking is niet urgent en mag zeker niet op de factuur van de Vlaming terechtkomen. De invoering moet gefaseerd zijn. Door de Turteltaks is de energiefactuur van de mensen al torenhoog. De minister moet ervoor zorgen dat de distributienetbeheerders de meerkost van de slimme meters betalen. Het zijn uiteindelijk immers de netbeheerders die op kosten zullen besparen, doordat niemand die meter moet komen opnemen".

 “De regering-Bourgeois moet tenslotte waakzaam zijn voor het privacy-aspect. Dat het systeem waterdicht beveiligd is, is een absolute noodzaak”, besluit Johan Danen.

Gent herverdeelt voedseloverschotten

Gent herverdeelt voedseloverschotten Lees voor

Gent strijdt tegen voedselverspilling. Samen met het OCMW gaat de stad jaarlijks minstens 100 ton voedseloverschotten van retailers herverdelen naar sociale organisaties.

De voedseloverschotten worden gekoeld opgeslagen in een centraal depot. Van daaruit worden ze herverdeeld naar verschillende sociale organisaties, zoals sociale restaurants, voedselverdelingsinitiatieven en sociale kruideniers.

Het project stelt bovendien tien tot twaalf mensen te werk in de leerwerkplekken van het OCMW. Ze krijgen er een opleiding logistiek in samenwerking met arbeidsbemiddelaar VDAB.

'Met de voedselstrategie Gent en Garde zet Stad Gent al verschillende jaren in op een verduurzaming van het Gentse voedselsysteem', vertelt schepen voor Leefmilieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse. 'Een van de doelstellingen is het vermijden van voedselverspilling. Zo vond in 2014 het Niets is Verloren Festival plaats waarbij er met voedseloverschotten gekookt werd voor 5.000 Gentenaars. In 2015 werd het Restorestje gelanceerd, dat ondertussen in meer dan 100 Gentse horecazaken verkrijgbaar is. Dit project geeft verder vorm aan de Gentse voedselstrategie door structureel in te zetten op een zinvolle herverdeling van voedseloverschotten.'

Tine HeyseSchepen Feiten
 • 31 jan 2017
 • Gent
Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Tom Van Bel

  In Bornem komen appelplukkers met hun overtollig fruit naar de markt en gaan met appelsap terug naar huis. "Wereldschokkend is het niet, maar wel gezellig én efficiënt", zegt Tom van Bel, de groene schepen in Bornem. "En bovendien een goed idee voor vele andere steden en gemeenten". 

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
 • Tine Heyse

  Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

  Meer
Meer realisaties

N-VA moet werk maken van energiepact en niet van doemscenario's

N-VA moet werk maken van energiepact en niet van doemscenario's30 jan, 2017 Lees voor

"Met zijn doemscenario waarbij de kerncentrales niet zouden sluiten in 2025, geeft N-VA-parlementslid Andries Gryffroy vooral aan dat zijn partij, de N-VA, weinig daadkracht toont in de Vlaamse en federale regering, waar ze nochtans telkens de grootste is". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen maandag in reactie op de verklaringen van Vlaams parlementslid Gryffroy.

Johan DanenVlaams parlementslid

"Als dat (energiepact) er in 2015 was gekomen, hadden we nog een kans gemaakt", verklaarde het N-VA-parlementslid Andries Gryffroy aan Belga.

"Daarmee geeft Gryffroy zelf toe dat de Vlaamse én de federale regering, waar N-VA telkens als grootste partij aanwezig is, boter op het hoofd hebben. De regering kan investeringen niet eeuwig voor haar uit blijven duwen en rekenen op de oude en risicovolle kernenergie. Het federaal planbureau zegt ook dat levensduurverlengingen de transitie afremt", analyseert Danen.

"Door het schuldig verzuim van beide regeringen hebben België en Vlaanderen jaren vertraging opgelopen met een duurzame energietransitie, die voor duizenden duurzame jobs kan zorgen. Het treuzelen met het Energiepact gaat maar verder. Dat pact wordt nu aangekondigd voor het einde van 2017, na meer dan drie jaar N-VA-regeringen dus", zegt Johan Danen.

"De mensen hebben geen boodschap aan regeringspartijen die mekaar de zwarte piet proberen door te geven voor het falend energiebeleid en de hoge energiefacturen. Uiteindelijk is de hele regeringsploeg verantwoordelijk, en dus ook de N-VA'ers die zo graag wild om zich heen schieten. De Vlaamse en de federale regeringen zouden alles in het werk moeten stellen om het doemscenario te vermijden. Met het doemdenken van Gryffroy zal het niet lukken", besluit Johan Danen.

Muyters negeert alle rode knipperlichten over werkbaar werk

Muyters negeert alle rode knipperlichten over werkbaar werk28 jan, 2017 Lees voor

“Het Vlaams beleid rond werkbaar werk staat volledig stil. Minister Muyters (N-VA)  negeert alle rode knipperlichten. Zijn desinteresse om doeltreffende maatregelen te nemen, maakt steeds meer mensen ziek en kost Vlaanderen handenvol geld.” Zo reageert Vlaams Parlementslid Imade Annouri (Groen) op de nieuwe cijfers van de werkbaarheidsmonitor. Die tonen aan dat het nog nooit zo slecht ging met de gezondheid van de Vlaamse jobs sinds de nulmeting in 2004.

Imade AnnouriVlaams parlementslid

De werkbaarheidsmonitor meet om de drie jaar hoe het is gesteld met de werkbaarheid van de jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt. Bij de eerste meting in 2004 bedroeg het aantal werkbare jobs 52,3%. Bij de meest recente meting (2016) is dat gedaald naar 51%. “Daarmee staan we mijlenver af van de beoogde 60% werkbare jobs in 2020. In plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit”, aldus Annouri.

 

De oorzaken hiervoor zijn heel duidelijk. Annouri: “Steeds meer werknemers zien hun welbevinden op het werk achteruitgaan, klagen over werkstress en ondervinden problemen in hun werk-privérelatie. Vooral het aantal mensen met werkstress neemt in ijl tempo toe. Meer dan één op de drie werknemers in Vlaanderen klaagt over een problematische psychische vermoeidheid. Dit brengt ook een grote maatschappelijke kost met zich mee. Cijfers leren dat stress en burnout werkgevers jaarlijst minstens 3.750 euro per werknemer kosten.”

 

Volgens Annouri zijn de nieuwe cijfers de zoveelste wake-up-call voor minister Muyters, maar ontbreekt het aan goede wil om er iets aan te doen. Het huidig beleid rond werkbaar werk beperkt zich tot dienstencheques en het inzetten op talenten en competenties. “Dat is veel te weinig. Als we mensen echt langer willen laten werken, moeten we dit ook draagbaar voor hen maken. Zo is er dringend nood aan meer overleg met bedrijven. Dit om maatregelen op de werkvloer te nemen die jobs draagbaarder maken.” Daarnaast pleit Groen voor het invoeren van een instrument dat het individuele werkvermogen van werknemers in kaart brengt en door maatwerk de individuele werksituatie verbetert.

 

Petra De Sutter pakt corruptie in Raad van Europa aan

Petra De Sutter pakt corruptie in Raad van Europa aan29 jan, 2017 Lees voor

Na de aantijgingen van corruptie van een Italiaanse politicus en voormalig lid van de Raad van Europa, veroordeelt Petra De Sutter (Groen) deze gevaarlijke tendens ferm: “Corruptie in de politiek is een sluipend gif. We moeten hier radicaal tegen in gaan.” Samen met andere leden vroeg ze een onafhankelijke externe audit naar dit schandaal, en de oprichting van een nieuwe commissie “Ethiek”. Het Bureau van de Raad van Europa keurde dit goed. De Sutter zal ook zetelen in een nieuwe commissie. “Eindelijk kunnen we paal en perk stellen aan dergelijke wanpraktijken.”

Petra De SutterSenator

Luca Volonte, Italiaanse politicus en voormalig voorzitter van de European People's Party (EPP), wordt beschuldigd van corruptie. Hij zou regelmatig betalingen hebben geaccepteerd van twee parlementsleden uit Azerbeidjan, voor meer dan € 2.39 miljoen om de kritische resolutie van 2013 over politieke gevangenen in Azerbeidzjan te dwarsbomen. Het lijkt erop dat hij toen de stemming heeft kunnen beïnvloeden, want de resolutie werd niet aangenomen door de Assemblee. Ook de huidige voorzitter van de Raad van Europa, Pedro Agramunt, komt aan bod in de onderzoek van het openbaar ministerie in Milaan. “Dit soort wanpraktijken ondergraven het wankele vertrouwen tussen burger en politiek. Dit kunnen we niet tolereren”, aldus De Sutter.

 

Samen met parlementsleden uit Zwitserland, de Benelux, Scandinavische en Baltische landen kaartte Petra De Sutter de problematiek aan: “Concreet stelden we drie maatregelen voor: een externe audit om een onafhankelijk onderzoek naar corruptie binnen de Raad van Europa uit te voeren. Daarnaast willen we ook een intern onderzoek uitgevoerd door het GRECO (Council of Europe’s Group of States against Corruption). Ten slotte de oprichting van een subcommissie ethiek, om dergelijke wanpraktijken tegen te gaan.” De Raad van Europa ging in op de voorstellen. “Een positief signaal”, vindt De Sutter. “Deze commissie is nu gewapend om corruptie echt aan te pakken.”

 

Scherpe veroordeling van Trump kan niet op zich laten wachten

Scherpe veroordeling van Trump kan niet op zich laten wachten29 jan, 2017 Lees voor

De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, kondigde gisteren aan dat islamitische vluchtelingen uit zeven landen niet langer toegang krijgen tot de VS. Verschillende mensen werden op basis van etniciteit en afkomst de vrije toegang ontzegd. Groen-voorzitster Meyrem Almaci roept alle partijen en regeringsleiders op om deze xenofobe maatregel in de meest krachtige bewoordingen te veroordelen: "Mensen afwijzen omdat ze er anders uitzien, een andere taal spreken of anders bidden, is onaanvaardbaar. Dit druist in tegen waar ons land voor staat.” Alle parlementsleden van Groen ondertekenen daarom deze oproep.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Groen reageerde afgelopen week tevreden op de reactie van de Belgische regering op het internationale abortusfonds dat door Nederland werd opgericht om tegen Trumps anti-abortusbeslissing in te gaan. “We hebben het morele leiderschap dat België toen toonde meteen geprezen. Maar nu laat de regering op zich wachten. Dit is gênant en onbegrijpelijk. Er is intussen een dag voorbij gegaan sinds Trump zijn maatregel afkondigde, en mensen over de hele wereld onschuldig werden vastgehouden en toegang ontzegd. Premier Michel moet deze maatregel scherp veroordelen”, stelt federaal fractieleider Kristof Calvo.

 

Almaci betreurt sterk dat de ‘leider van de vrije wereld’ dergelijke extreme maatregelen neemt: “De Verenigde Staten zijn bij uitstek een natie van immigranten, van diversiteit, van pluralisme. Dit is in strijd met de mensenrechten, en dat uitgerekend in het ‘land of the free’.” Groen ondersteunt ten volle de protestacties die zijn ontstaan in navolging van Trumps beslissingen. “Het kan niet dat mensen die anders zijn, hetzij op basis van hun afkomst, hun geloofsovertuiging of hun geaardheid, worden gediscrimineerd. We verwelkomen ook het signaal van de Canadese premier, Justin Trudeau, enorm, en hopen dat zijn liberale collega zijn voorbeeld volgt. Mensen op de vlucht voor oorlog en gruwel moeten niet gediscrimineerd, maar geholpen worden”, besluit Almaci.

 

Pagina's