MOBILITEIT

MOBILITEIT

Mobiliteitsproblemen vind je in alle samenlevingsverbanden:

zie www.youtube.com/watch?v=xgnET6HX64I

 

Toelichting bij de resultaten van de enquête

 

 

 

 

 

Zwijndrecht is al lang de gemeente die in Vlaanderen het verst gaat in het zogenaamde derdebetalersysteem (DBS) van De Lijn. Zwijndrecht gelooft in een sterk en volwaardig openbaar vervoer als alternatief voor het drukke autoverkeer. Het college van burgemeester en schepenen nam daarom een initiatief om samen met De Lijn een nieuwe derdebetalersysteem uit te werken. Het voorstel...

Pagina's