Actueel

Zaterdag 20 juni 14u00 in het TAS - Red De Middenvijver bewonersdag...

Burgemeester Van de Vyver lichtte toe hoe het huidige mobiliteitsplan tot stand was gekomen en liet er geen twijfel over bestaan: wat er nu op ons afkomt is vele malen groter dan wat de 10 miles bv ooit heeft meegebracht. bekijk hier het mobiliteitsplan integraal.

...

Goedkoper openbaar vervoer is één ding, uiteraard is het ook nodig om voldoende (regelmatig) aanbod te hebben. Op bepaalde momenten is het nog te lang wachten op openbaar vervoer, en op bepaalde piekmomenten zitten de trams eivol.  Ook daarvoor doet het gemeentebestuur wat mogelijk is. Met name door bij  De Lijn te blijven aandringen om een tweede tramlijn (naast tram 3) door...

Zaterdag 20 juni 14u00 in het TAS
Red De Middenvijver bewonersdag!   St. Anneke, Burcht & Zwijndrecht verenigen zich
 

  • Burgemeester André Van de Vyver van Zwijndrecht licht een en ander toe mbt mobiliteit en impact ook op Burcht/Zwijndrecht
  • Prof. Dokter Dirk Avonts trekt onze ogen over onze oren open, wat het effect...
Verneem meer op onze stand over de thema's waar Groen belang aan hecht:

 

1 COMMUNICATIE 
2 OOSTERWEEL 
3 ARMOEDE 
4 CRAEYENHOF
5 VERKEER 
6 DE LIJN 
7 ECOLOGIE 
8 BINNENGEBIED 

9 SPEELSTRATEN ...

Beste inwoners,

Recent hebben bepaalde verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur heeft ingevoerd tot enige controverse geleid. Ik word hier vaak op aangesproken. Graag geef ik hierbij in persoonlijke naam nog verdere toelichting. Eerst en vooral wil ik – wellicht ten overvloede- benadrukken dat deze maatregelen uiteraard met de beste bedoelingen genomen zijn, en...

Mobiliteitsproblemen vind je in alle samenlevingsverbanden:

zie www.youtube.com/watch?v=xgnET6HX64I

Burgerparticipatie is een fenomeen dat de laatste jaren meer en meer aan belang wint. Grotere projecten stuiten steeds meer op burgeracties. De ‘politiek’ kan niet meer uitvoeren zonder de bevolking te raadplegen. Dat lijkt ons niet meer dan normaal, Groen is vragende partij om bij elk ingrijpend project dat ruimte inneemt of een beslag legt op de omgeving op zijn minst de bevolking te...

 

Toelichting bij de resultaten van de enquête

 

 

 

 

 

Zwijndrecht is al lang de gemeente die in Vlaanderen het verst gaat in het zogenaamde derdebetalersysteem (DBS) van De Lijn. Zwijndrecht gelooft in een sterk en volwaardig openbaar vervoer als alternatief voor het drukke autoverkeer. Het college van burgemeester en schepenen nam daarom een initiatief om samen met De Lijn een nieuwe derdebetalersysteem uit te werken. Het voorstel...

Pagina's