Actueel

BAM laat quick win 8 vallen

ZWIJNDRECHT - De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) had enkele quick wins op het programma staan om de verkeerscongestie in de regio Antwerpen te verbeteren in afwachting van een definitieve oplossing. Quick win 8 gaat over het afsluiten van de oprit Linkeroever. Die maatregel is zonder enig overleg...

Weldra in het straatbeeld: Een electrische en een op natuurlijkgas rijdende auto voor de gemeentediensten.

 

Op 19 maart werd het gebied officieel geopend in aanwezigheid van de scholen van Zwijndrecht

​zie ook GB_1503_blz7

De Vlaamse Regering bevestigde in januari nog maar eens haar voornemen om de Antwerpse ring rond te maken op het BAM-tracé als sluitstuk van het Antwerpse Masterplan 2020. Naast een vlottere en verkeersveiligere bereikbaarheid van de stad en de haven moet dit Masterplan bijdragen tot “het herstel van de leefbaarheid” in brede omgeving. Helaas wordt deze derde doestelling aan de kant...

Vierhonderd lokale mandatarissen, schepenen en provincieraadsleden van de partij Groen zijn zaterdag in Antwerpen samengekomen voor de ‘Dag van de Lokale Politiek’. Voorzitster Meyrem Almaci riep de Vlaamse regering op om de drijvende kracht van lokale besturen te versterken in plaats van verder tegen te werken.

 

 

 


Voorzitster Meyrem Almaci

Na de aanpak van de schoolomgeving van de St. Martinusschool in Burcht en van de Gemeenschapsschool Het Laar in Zwijndrecht wordt een proefopstelling uitgetest in de omgeving van de school De Krinkel in de Regenbooglaan te Zwijndrecht.

Het is de bedoeling om de rijrichting van de Regenbooglaan en de Schoolstraat om te keren. Zodat men via de J.B.Tassynsstraat de Schoolstraat moet...

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de intentie om de festivals Summer Festival (juni 2015) en Laundry Day (september 2015) op de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever te laten plaatsvinden. Het Zwijndrechtse college van burgemeester en schepenen maakt zich hierover zorgen.

Zij zijn bij deze beslissing van het stadsbestuur nooit...

Groen wenst iedereen een leefbaar 2015

Op 18 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden, mandatarissen, sympathisanten en geïnteresseerde Zwijndrechtenaars. Zij kwamen klinken op een succesvol 2015 voor Groen en voor Zwijndrecht/Burcht.

De voorzitter benadrukte het belang dat Groen Zwijndrecht/Burcht hecht aan positieve en verbindende politiek. Een groene...

Het boek ‘Leven zonder auto’ van Luc Vanheerentals brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan.

 

Daarnaast wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en ‘het probleem auto’ geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur...

De gemeente Zwijndrecht kreeg van de Vereniging voor Openbaar Groen (VGOV) twee bekroningen voor de wijk Nieuwland.
Nieuwsblad  24/12/2014 om 17:12 door Staf De Lie
 

Pagina's