ENERGIE

Energie en elektriciteit in het bijzonder, zijn de laatste tijd niet meer uit het nieuws  weg te slaan: Dreigende black-outs, smart grids, aansluitingsbijdrage voor zonnepanelen, Electrabel, “sabotage” in en de verlenging van de exploitatierechten voor de kerncentrales, en als kers op de taart een stijgende elektriciteitsfactuur voor de eindklant, u en ik, ingaande vanaf januari 2015.

Dat het ecosysteem voor elektriciteit er de voorbije decennia niet eenvoudiger op geworden is, is een understatement. De complexiteit van verschillende productiesystemen, volledige scheiding tussen netbeheerder en leverancier, de invloed van prosumenten, de aangroei van concurrentie op de leveranciersmarkt, het overzicht houden is niet meer evident. Maar van een overheid zou je dit toch wel mogen verwachten ? Meer dan dat, een overheid zou een betrouwbare partner moeten zijn in het uitzetten van een koers naar een duurzaam energie. En net daar wringt het schoentje. Het ontbreekt op Vlaams en federaal niveau aan een duurzame lange termijns visie, gekoppeld aan een stabiele en consistente uitvoering ervan. Meer nog, de beleidsmaatregelen genomen in het verleden vormen de basis voor de prijsverhoging van de elektriciteitsdistributie.


De toegepaste prijsverhogingen om kostenreflectief te zijn vanaf 2015, zijn afhankelijk van de intercommunale verantwoordelijk voor het elektriciteitsnetbeheer. Voor Zwijndrecht, aangesloten bij IMEA, onderdeel van de Eandis-groep, betreft het gemiddelde verhoging van 8,4 %, waardoor het aandeel van de distributienettarieven in de elektriciteitsfactuur stijgt naar 38 %, nog steeds onder het Vlaams gemiddelde.

Waar komen deze nieuwe tarieven nu concreet vandaan?

Ten eerste dienen ze om de extra kosten te dekken voor de verplichte opkoop van groenestroom-certificaten (GSC’s) en warmtekrachtkoppeling-certificaten (WKC’s), die destijds werden ingevoerd zonder een duurzame strategie. Ten tweede dienen ze in 2015-2016, de tekorten opgelopen in 2008-2009 ten gevolge van deze extra kosten, te recupereren.. Verder dient het wegvallen van de REG-premies gecompenseerd te worden en tot slot, niet onbelangrijk, is er een steeds groeiende variatie op het lokale verbruik, ten gevolge van lokale productie, waardoor de verdeling van de exploitatie kost over een voorspeld totaalverbruik onder druk komt te staan.

Wilt dit nu zeggen PV-installaties en andere vormen van “alternatieve” elektriciteitsproductie to blame zijn ? Absoluut niet, de benodigde correcties tonen enkel aan dat in een steeds complexere omgeving voor de aanlevering van wat ondertussen een basisbehoefte geworden is, een duurzaam beleid een noodzaak is. En duurzaam dient zeer algemeen ingevuld te worden: naast duurzame techno-economische aspecten zoals productie, toelevering, verbruik en de ondersteunende financiële stimuli,  mogen we zeker niet het sociale aspect vergeten. De complexere situatie zal immers zeker niet ten goede komen aan de minderbedeelden onder ons.


Johan Dom

gemeenteraadslid,

lid van de RBC Regio van IMEA voor de gemeente.

Actueel

Zwijndrechtse gemeenteraad stuurt afgevaardigde met een “njet” naar algemene vergadering IMEA Gemeenteraad stemt tegen Chinese staatsinvesteerder in Belgische energiedistributie

Persbericht gemeente Zwijndrecht 2/09/16

ZWIJNDRECHT – Tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering van distributienetbeheerder Eandis assets, wordt...

De regering besliste om tegen de oudste kerncentrales toch 10 jaar langer open te houden. Dit is in principe strijdig met de wet op de kernuitstap. Tenzij er wordt aangetoond dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Door de heropening van de jongere scheurtjescentrales is dit niet meer het geval. De beslissing van de regering zal bijgevolg juridisch aangevochten worden. Ook omdat...

Weldra in het straatbeeld: Een electrische en een op natuurlijkgas rijdende auto voor de gemeentediensten.