MOBILITEIT

MOBILITEIT

Beste inwoners,

Recent hebben bepaalde verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur heeft ingevoerd tot enige controverse geleid. Ik word hier vaak op aangesproken. Graag geef ik hierbij in persoonlijke naam nog verdere toelichting. Eerst en vooral wil ik – wellicht ten overvloede- benadrukken dat deze maatregelen uiteraard met de beste bedoelingen genomen zijn, en...

Mobiliteitsproblemen vind je in alle samenlevingsverbanden:

zie www.youtube.com/watch?v=xgnET6HX64I

 

Toelichting bij de resultaten van de enquête

 

 

 

 

 

Pagina's