Hoe het groeide

IN 1982 AGALEV ZWIJNDRECHT VOOR HET EERST DE GEMEENTERAAD...
 

SINDS 2000 IS GROEN ZWIJNDRECHT DE GROOTSTE FRACTIE.


Hoe het groeide…

Agalev Zwijndrecht zag het levenslicht enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Hoewel er praktisch geen publiciteit werd gemaakt, slaagden we erin om 8,5 % van de stemmen te halen en één verkozene, Loe Van der Donckt.
Tussen 1982 en 1988 werd hard gewerkt om het groen gedachtegoed binnen de gemeente te verspreiden. Heel wat ludieke acties werden gevoerd, heel wat interpellaties werden gehouden in de gemeenteraad en er werd steeds op een constructieve manier oppositie gevoerd. Dit leverde resultaten op, want bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 stemde 12 % van de Zwijndrechtse bevolking op Agalev. Dit was een toename van 50 % ten opzichte van 1982. Drie gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid zetelden van dan af voor Agalev.

De belangrijkste gebeurtenis in de periode 1988-1994 was de toenadering van de KP-fractie (met Willy Minnebo als enig gemeenteraadslid). Agalev Zwijndrecht heeft in de gemeenteraad steeds nauw samengewerkt met de KP, die vaak op dezelfde golflengte zat als Agalev. Dit resulteerde in een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, waarbij verschillende kandidaten uit de linkse hoek Agalev kwamen versterken. De kiezer gaf het vertrouwen aan deze lijst, die 15,5 % van de stemmen haalde, niettegenstaande er een groene scheurlijst aan de verkiezingen deelnam. Met 4 gemeenteraadsleden was Agalev nu voldoende sterk geworden om deel te nemen aan het beleid (in een coalitie met SP, VLD en Voluit) en zelfs de eerste groene Burgemeester van Vlaanderen te leveren, Willy Minnebo.

Dat deze groene coalitie door de Zwijndrechtenaren werd geapprecieerd bleek uit de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, waarbij Agalev 24,3% haalde. Dit leverde 7 gemeenraadsleden en 3 OCMW-raadsleden op. De coalitie wordt voortgezet met dezelfde partners (weliswaar zonder VU/Voluit) en met dezelfde groene burgemeester.

Op het landelijk congres van op 15 november 2004 werd het inhoudelijk project van de partij op een nieuwe manier ingevuld. De basisprincipes waarop onze partij steunde, bleven onveranderd. Wat wel nieuw was, de naam gekoppeld aan dit nieuw elan : "Agalev" werd  "GROEN".

 In 2006 behaalde Groen 33.3% van de stemmen wat resulteerde 10 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden en er werd een coalitie gevormd met CD&V.  

In 2012, ondanks een totaal veranderd politiek landschap, behaalde Groen toch nog 31,43% van de stemmen, wat resulteerde in 9 zetels in de gemeenteraad en  4 zetels in de OCMW - raad. De vorige coalitie met CD&V werd voortgezet.