KRIS HERREMANS

Kris Herremans

Gemeenteraadslid - 

Voorzitter Gemeenteraad
krisingrid.herremans@gmail.com

Commissies

  • ​Algemene commissie (voorzitter)
  • Openbare Werken, groen, begraafplaatsen,
  • Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid, afvalbeleid, duurzaamheid,
  • Sport, Financiën (voorzitter)
  • OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid, gelijke kansen