PATRICIA LIERMAN

Patricia Lierman

GEMEENTERAADSLID

BESTUURSLID
lierman.patricia2@gmail.com 

Commisies

  • Algemene commissie
  • Algemeen beleid, politie en veiligheid, cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking
  • Openbare Werken, groen, begraafplaatsen (voorzitter)
  • OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid, gelijke kansen