Actueel

Verneem meer op onze stand over de thema's waar Groen belang aan hecht:

 

1 COMMUNICATIE 
2 OOSTERWEEL 
3 ARMOEDE 
4 CRAEYENHOF
5 VERKEER 
6 DE LIJN 
7 ECOLOGIE 
8 BINNENGEBIED 

9 SPEELSTRATEN ...

Beste inwoners,

Recent hebben bepaalde verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur heeft ingevoerd tot enige controverse geleid. Ik word hier vaak op aangesproken. Graag geef ik hierbij in persoonlijke naam nog verdere toelichting. Eerst en vooral wil ik – wellicht ten overvloede- benadrukken dat deze maatregelen uiteraard met de beste bedoelingen genomen zijn, en...

Mobiliteitsproblemen vind je in alle samenlevingsverbanden:

zie www.youtube.com/watch?v=xgnET6HX64I

Burgerparticipatie is een fenomeen dat de laatste jaren meer en meer aan belang wint. Grotere projecten stuiten steeds meer op burgeracties. De ‘politiek’ kan niet meer uitvoeren zonder de bevolking te raadplegen. Dat lijkt ons niet meer dan normaal, Groen is vragende partij om bij elk ingrijpend project dat ruimte inneemt of een beslag legt op de omgeving op zijn minst de bevolking te...

 

Toelichting bij de resultaten van de enquête

 

 

 

 

 

Zwijndrecht is al lang de gemeente die in Vlaanderen het verst gaat in het zogenaamde derdebetalersysteem (DBS) van De Lijn. Zwijndrecht gelooft in een sterk en volwaardig openbaar vervoer als alternatief voor het drukke autoverkeer. Het college van burgemeester en schepenen nam daarom een initiatief om samen met De Lijn een nieuwe derdebetalersysteem uit te werken. Het voorstel...

BAM laat quick win 8 vallen

ZWIJNDRECHT - De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) had enkele quick wins op het programma staan om de verkeerscongestie in de regio Antwerpen te verbeteren in afwachting van een definitieve oplossing. Quick win 8 gaat over het afsluiten van de oprit Linkeroever. Die maatregel is zonder enig overleg...

Weldra in het straatbeeld: Een electrische en een op natuurlijkgas rijdende auto voor de gemeentediensten.

 

Op 19 maart werd het gebied officieel geopend in aanwezigheid van de scholen van Zwijndrecht

​zie ook GB_1503_blz7

Pagina's