Actueel

Groen wenst iedereen een leefbaar 2015

Op 18 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden, mandatarissen, sympathisanten en geïnteresseerde Zwijndrechtenaars. Zij kwamen klinken op een succesvol 2015 voor Groen en voor Zwijndrecht/Burcht.

De voorzitter benadrukte het belang dat Groen Zwijndrecht/Burcht hecht aan positieve en verbindende politiek. Een groene...

Het boek ‘Leven zonder auto’ van Luc Vanheerentals brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan.

 

Daarnaast wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en ‘het probleem auto’ geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur...

De gemeente Zwijndrecht kreeg van de Vereniging voor Openbaar Groen (VGOV) twee bekroningen voor de wijk Nieuwland.
Nieuwsblad  24/12/2014 om 17:12 door Staf De Lie
 

De Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) kocht dit gebouw en stelde in 2012 een architect aan. Momenteel liggen plannen voor om het pand af te breken en te vervangen door 5 kleine appartementen.

Noodgedwongen staat het gebouw nu een tijdje leeg. De ZHM is voor al haar bouwprojecten immers afhankelijk van de kredieten die de overheid haar ter beschikking stelt....

Ter gelegenheid van de Ringland-vlag
 op het Binnenplein van Zwijndrecht
zondag 18 mei 2014 om 16.00 
 • Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever
   tussen 't stad en 't Land van Waas
  heeft het wel gehad met al dat
  tomeloos verkeersgeraas
 • Dag en nacht lawaai trotseren
   ...

  Zie ook NiIEUWSOVERZICHT GROEN

  BRUSSEL 10/12 (BELGA) = In plaats van fors te besparen en facturen te verhogen om meteen in 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken in Vlaanderen, stelt Groen een mix van investeringen en alternatieve besparingen voor. Daarbij gaat de begroting eerst enkele jaren in het rood om in 2018 aan te knopen met een structureel evenwicht. Dat is de essentie...

  Dorpstraat 112-118 staat al enige tijd leeg. Het pand werd eind 2012 door de gemeente verkocht aan de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM). Die plant er nu de realisatie van 14 appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Een ervan zal geschikt zijn voor...

  Cindy Dobbeleir

  Sinds 20 mei gaan op de bovenverdieping van de oude pastorij de speelbabbels door. Tijdens de consultaties van Kind en Preventie op dinsdag namiddag (13u tot 16u) kunnen ouders, grootouders en opvoeders van kinderen onder de 3 jaar daar ervaringen uitwisselen, vragen stellen, advies verkrijgen tijdens een informele babbel over een tasje koffie of thee. Vanaf 5 november zullen de speelbabbels...

  Cindy Dobbeleir

  In samenspraak met de gemeente plant de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij een totaal vervangingsbouwproject, infrastructuur- en omgevingswerken inbegrepen, voor de Ter Lochtwijk te Burcht. Het concept voorziet de afbraak van de huidige woningen en de opbouw van een 90-tal nieuwe wooneenheden. Dit zal gefaseerd gebeuren.

  Om de leefbaarheid te behouden en een betere sociale...

  Cindy Dobbeleir

  Op 25 juni trad Zwijndrecht toe tot het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland, dat onder meer ook de stad Sint-Niklaas, de gemeentes Beveren en Kruibeke en verschillende OCMW’s onder zijn leden telt.

  Sociale verhuurkantoren (SVK’s) treden op als bemiddelaar tussen kansarme of kwetsbare kandidaat-huurders en geïnteresseerde huiseigenaars...

  Pagina's